Vse vloge, obrazci in predpisi

Sklep o potrditvi mandatov članom Občinskega sveta

Na podlagi 15. b člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05), 27. člena Statuta Mestne občine Koper – Capodistria (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06) in 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper – Capodistria (Uradne objave, št. 16/95, 42/00, 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05) je Občinski svet Mestne občine Koper – Capodistria na seji dne 16. novembra 2006 na podlagi poročila Mandatne komisije sprejel sklep o potrditvi mandatov članom Občinskega sveta.

Dokumentacija