Vse vloge, obrazci in predpisi

Sklep o povečanju osnovnega kapitala Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.