Zapri
05. 04. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v kampanji za evropske volitve Preberi več
Zapri
Vse vloge, obrazci in predpisi

Sklep o preoblikovanju družbe BONIFIKA, podjetje za organizacijo izgradnje in gospodarjenje s športnimi, rekreacijskimi in gospodarskimi objekti, d.o.o., v javni zavod BONIFIKA in Akt o ustanovitvi javnega zavoda BONIFIKA – Delibera sulla trasformazione della società BONIFIKA, impresa per l’organizzazione della costruzione e l’amministrazione con edifici sportivi, ricreativi e amministrativi S.r.l. in ente pubblico BONIFIKA e Atto sull’istituzione dell’ente pubblico BONIFIKA (UL RS, št. 131/21 z dne 20.8.2021)