Vse vloge, obrazci in predpisi

Sklep o razpisu naknadnega referenduma o Odloku o veljavnosti prostorskih aktov na delu območja “Urbano središče Barka” – Delibera sull’indizione del referendum abrogativo sul Decreto sulla validità degli atti territoriali su una parte dell’area “Centro urbano Barka” (UL RS, št. 125/21 z dne 30.7.2021)

Dokumentacija