Vse vloge, obrazci in predpisi

Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta »Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije in pogodbena oskrba z energijo v javnih objektih Mestne občine Koper javni mestni avtobusni potniški promet javni mestni avtobusni potniški promet«