Vse vloge, obrazci in predpisi

Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč«

Dokumentacija