Vse vloge, obrazci in predpisi

Sklep o vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2007

Na podlagi 38. člena Zakona o financiranju občin – ZFO-UPB1 (Uradni list RS št. 32/2006), 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06) in 17. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Koper (Uradne objave št. 42/2003 in Uradni list št. 113/2005) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 21. decembra 2006 sprejel sklep o vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2007.

Dokumentacija
03.doc .doc