Vse vloge, obrazci in predpisi

Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Mestni občini Koper v letu 1997

Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Mestni občini Koper v letu 1997 (Uradne objave št. 44/96).