Vse vloge, obrazci in predpisi

Spremembe in dopolnitve Prostorskih ureditvenih pogojev v Mestni občini Koper v letu 2010