Vse vloge, obrazci in predpisi

Ugotovitveni sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 – Deliberazione di accertamento di rimborso parziale delle spese sostenute per la campagna elettorale durante le elezioni amministrative del 2022 (Uradni list RS, št. 77/23)