Zapri
05. 04. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v kampanji za evropske volitve Preberi več
Zapri
Vse vloge, obrazci in predpisi

UN za ‘območje med tržnico, Semedelsko vpadnico in Badaševico’ v Kopru

Razveljavljen z Odlokom o ugotovitvi, katere sestavine prostorskih izvedbenih nartov so v nasprotju s prostorskimi sestavinami dolgoronega in družbenega plana Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 97/2009).

 
Razveljavljen z Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 65/2010).