Vse vloge, obrazci in predpisi

Začasni ukrepi za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru

Začasni ukrepi so prenehali veljati eno leto po uveljavitvi DPN za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru, t.j. 09.07.2012, kot to določa 6. člen Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru (Uradni list RS, št. 43/2011).

Vlada RS je izdala Uredbo o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru (Uradni list RS, št. 88/2012).