11. 01. 2022 Občina stranke poziva k omejitvi nenujnih stikov Preberi več
Zapri
Vse vloge, obrazci in predpisi

Začasni ukrepi za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru

Začasni ukrepi so prenehali veljati eno leto po uveljavitvi DPN za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru, t.j. 09.07.2012, kot to določa 6. člen Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru (Uradni list RS, št. 43/2011).

Vlada RS je izdala Uredbo o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru (Uradni list RS, št. 88/2012).

Dokumentacija