Vse vloge, obrazci in predpisi

Začasni ukrepi za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Koper-Dragonja

Začasni ukrepi so prenehali veljati 12.02.2011 na podlagi Uredbe o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Koper-Dragonja – UL 9/2011.