Vse vloge, obrazci in predpisi

Začasni ukrepi za zavarovanje urejanja prostora za območja centralne dejavnosti KC- 58 (območja v planskih celotah KC-58)

Prenehal veljati skladno s 1. točko 8. člena Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za območja centralne dejavnosti KC- 58 (območja v planskih celotah KC-58) – UL 113/2005.