Vse vloge, obrazci in predpisi

ZN ‘Ankaran’

Območje urejanja spremenjeno z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu ‘Apartmajsko naselje Ankaran hrib’ (Uradni list RS, št. 71/2008).