Vse vloge, obrazci in predpisi

ZN ‘nad Šmarsko cesto’

Del zazidalnega načrta (na območju parcel št. 1979, 1977/5, 1857/8 in 1857/77, vse k.o. Semedela, v planski enoti KC – 76.) prenehal veljati z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 95/2006).