Vse vloge, obrazci in predpisi

ZN ‘ob Slavčku’

Z uveljavitvijo Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 18/2014), znotraj meje območja prostorsko ureditvenih pogojev za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem, preneha veljati:
– Odlok o zazidalnem načrtu ob Slavčku (Uradne objave št. 08/94).

Z uveljavitvijo Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 18/2014), znotraj meje območja prostorsko ureditvenih pogojev za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem, preneha veljati:

– Odlok o zazidalnem načrtu ob Slavčku (Uradne objave št. 08/94).

Dokumentacija