Preglej vse novice

Še do konca januarja čas za posredovanje podatkov za odmero pavšalne turistične takse

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Mestna občina Koper je objavila poziv za posredovanje podatkov za odmero turistične takse, ki se plačuje v pavšalnem znesku. Novi in dosedanji zavezanci morajo najkasneje do 31. januarja 2023 sporočiti podatke, ki se spreminjajo in bodo podlaga za odmero za leto 2022.

Na podlagi Odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 41/18) so lastniki počitniških hiš in počitniških stanovanj namreč dolžni plačati turistično takso, ki se plačuje v letnem pavšalnem znesku.

Do oprostitve plačila pavšalne turistične takse so sicer upravičeni zavezanci, katerih počitniška hiša ali počitniško stanovanje ni primerno za bivanje oziroma prenočevanje, ter lastniki počitniške hiše, počitniškega stanovanja ali plovila s stalnim privezom v turističnem pristanišču, ki imajo stalno prebivališče na območju koprske občine. Do oprostitve plačila so upravičeni tudi zavezanci, katerih počitniška hiša ali počitniško stanovanje, za katero se odmerja taksa, je bilo v posameznem letu oddano v najem.

Novi in obstoječi zavezanci posredujejo podatke in ustrezna dokazila za uveljavljanje oprostitev plačila pavšalne turistične takse tako, da izpolnijo obrazec, dostopen na povezavi, ga osebno prinesejo ali pošljejo na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva 10,6000 Koper ali ga posredujejo po elektronski pošti na obcina@koper.si.