Kontakti

Kabinet župana

Kabinet župana
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper - SI
T: +386 5 664 62 28
F: +386 5 627 17 71

Občinska uprava

Sabina Mozetič, univ. dipl. prav.
Direktorica občinske uprave
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper
T: +386 (0)5 664 62 24
F: +386 (0)5 627 16 02

Urad za splošne zadeve

Alenka Plahuta, univ. dipl. prav.
Vodja Urada za splošne zadeve
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper - SI
T: +386 5 664 62 24
F: +386 5 627 16 02

Urad za gospodarske javne službe in promet

mag. Nataša Likar
Vodja Urada za Gospodarske javne službe in promet
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper - SI
T: +386 5 664 63 30
F: +386 5 627 32 14

Urad za družbene dejavnosti in razvoj

Timotej Pirjevec, univ. dipl. ekon.
Vodja urada
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper
T: 05/ 664 62 39
F: +386 5 627 10 21

Urad za finance in računovodstvo

dr. Vilma Milunovič
Vodja Urada za finance in računovodstvo
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper
T: +386 (0)5 664 62 49
F: +386 (0)5 627 17 71

Urad za nepremičnine

Melita Osvaldič, univ. dipl. prav.
Vodja Urada za nepremičnine
Verdijeva ulica 6, 6000 Koper - SI
T: +386 5 664 62 75
F: +386 5 627 19 07

Urad za okolje in prostor

Georgi Bangiev, univ. dipl. ing. geod.
Vodja Urada za okolje in prostor
Verdijeva ulica 6, 6000 Koper
T: +386 5 664 62 75
F: +386 5 627 19 07
Tajništvo
T: +386 5 664 62 75
F: +386 5 627 19 07

Turistična organizacija Koper

mag. Tamara Kozlovič, univ. dipl. org.
Vodja Turistične organizacije Koper
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper
T: +386 (0)5 664 62 16
F: +386 (0)5 627 16 02
Robert Božič
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper
T: +386 (0)5 664 62 16
F: +386 (0)5 627 16 02
Magdalena Škrlj Bura
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper
T: +386 (0)5 664 62 16
F: +386 (0)5 627 16 02
Ylenia Loredan
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper
T: +386 (0)5 664 63 37
F: +386 (0)5 627 16 02
Andreja Čmaj Fakin
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper
T: +386 (0)5 664 64 64
F: +386 (0)5 627 16 02
Jana Otočan
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper
T: +386 (0)5 664 62 42
F: +386 (0)5 627 16 02
Peter Žudić, mag. turiz.
Titov trg 3, 6000 Koper
T: +386 (0)5 664 64 65
F: +386 (0)5 627 16 02

Občinski inšpektorat

Ljubiša Mihajlović, univ. dipl. obramboslovec
Vodja Občinskega inšpektorata
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper - SI
T: +386 5 664 63 40
Sedež Občinskega inšpektorata
Cesta Zore Perello - Godina 2, 6000 Koper - SI
T: +386 5 664 63 40
F: +386 5 664 63 49
Dežurni redar (07:00 – 23:00)
T: +386 5 41 627 286 ali na brezplačno št. 080 44 49
Dežurni inšpektor (08:00 – 23:00)
T: +386 51 631 497
Blagajna
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper - SI
T: +386 5 664 62 61

Samostojna investicijska služba

Viljan Tončič, dipl. ing. grad.
Vodja samostojne službe
Verdijeva ulica 6, 6000 Koper
T: +386 (0)5 664 62 67
F: +386 (0)5 664 62 92