Kontakti

Župan

Aleš Bržan
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper - Capodistria
T: +386 5 664 62 28
F: +386 5 627 16 02

Podžupani

Jasna Softić
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper - Capodistria
T: +386 5 664 62 20
F: +386 5 627 16 02
Mario Steffè
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper - Capodistria
T: +386 5 664 62 28
F: +386 5 627 16 02
Olga Franca
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper - Capodistria
T: +386 5 664 62 28
F: +386 5 627 16 02

Kabinet župana

Marina Jelen
Odnosi z javnostmi
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper - Capodistria
T: +386 5 664 64 66
F: +386 5 627 16 02
Marialuisa Maier Sponza
Vprašanja italijanske narodnosti in protokol
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper - Capodistria
T: +386 5 664 64 12
F: +386 5 627 16 02
Lina Angelini
Tajništvo župana
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper - Capodistria
T: +386 5 664 62 28
F: +386 5 627 16 02
Nina Trampuš
Vodja Kabineta župana
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper - Capodistria
T: +386 5 664 64 77
F: +386 5 627 16 02
Danijel Božič
Svetovalec župana
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper - Capodistria
T: +386 5 664 62 28
F: +386 5 627 16 02
Alojz Petrovčič
Odnosi z javnostmi
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper - Capodistria
T: +386 5 664 62 11
F: +386 5 627 16 02
Vesna Pajić
Svetovalka župana
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper – Capodistria
T: +386 5 664 62 28
F: +386 5 627 16 02
Armin Sejarić
Odnosi z javnostmi
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper – Capodistria
T: +386 5 664 65 11
F: +386 5 627 16 02

Občinska uprava

mag. Tamara Kozlovič
Direktorica občinske uprave
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper - Capodistria
T: +386 5 664 62 24
F: +386 5 627 16 02

Sekretariat občinske uprave

Tajništvo Sekretariata občinske uprave
T: +386 5 664 62 24

Urad za gospodarske dejavnosti, okolje in promet

Rafko Klinar
Vodja urada
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper - Capodistria
T: +386 5 664 63 30
F: +386 5 627 32 14

Urad za družbene dejavnosti

Timotej Pirjevec
Vodja urada
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper - Capodistria
T: +386 5 664 62 39
F: +386 5 627 10 21

Urad za finance in računovodstvo

dr. Vilma Milunovič
Vodja urada
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper - Capodistria
T: +386 5 664 62 49
F: +386 5 627 17 71

Urad za prostorski razvoj in nepremičnine

Irena Kocjančič
Vodja urada
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper - Capodistria
T: +386 5 664 62 75

Služba za inšpekcijo, redarstvo, zaščito in reševanje

Igor Franca
Vodja službe
Cankarjeva ulica 1, 6000 Koper - Capodistria
T: +386 5 664 63 40
Sedež SIRZR
Cankarjeva ulica 1, 6000 Koper - Capodistria
T: +386 5 664 63 40
Uradne ure:
(stranke)
Pon in pet (8:00–12:00)
Sre (8:00–12:00, 14:00–17:00)
Dežurni redar - Operativni center Občinskega redarstva
T: +386 41 627 286 ali na brezplačno št. 080 44 49
Uradne ure:
(urnik Občinskega redarstva)
Letni (7:00–24:00)
Zimski (7:00–22:00)
Oddelek za zaščito in reševanje
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper - Capodistria

Služba za investicije

Petar Ziraldo
Vodja službe
Verdijeva ulica 6, 6000 Koper - Capodistria
T: +386 5 664 62 67
F: +386 5 664 62 92

Služba za občinski svet in krajevne skupnosti

Alenka Plahuta
Vodja službe
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper - Capodistria
T: +386 5 664 62 07

Služba za digitalni razvoj in pisarniško poslovanje

Davor Deranja
Vodja službe
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper - Capodistria
T: +386 5 664 64 82