Kontakti

Župan

Aleš Bržan
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper
T: +386 5 664 62 28
F: +386 5 627 16 02

Podžupani

Jasna Softić
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper
T: +386 5 664 62 20
F: +386 5 627 16 02

Kabinet župana

Marina Jelen
Služba za odnose z javnostmi
Verdijeva ulica 10, SI-6000 Koper
T: +386 5 664 6466
F: +386 5 627 16 02
Jana Tolja
Mednarodno sodelovanje
Verdijeva ulica 10, SI-6000 Koper
T: +386 5 664 6345
F: +386 5 627 16 02
Marialuisa Maier Sponza
Vprašanja italijanske narodnosti in protokol
Verdijeva ulica 10, SI-6000 Koper
T: +386 5 664 6412
F: +386 5 627 16 02
Lina Angelini
Tajništvo župana
Verdijeva ulica 10, SI-6000 Koper
T: +386 5 664 62 28
F: +386 5 627 16 02

Občinska uprava

mag. Tamara Kozlovič
V. d. Direktorica občinske uprave
Verdijeva ulica 10, SI-6000 Koper
T: +386 (0)5 664 62 24
F: +386 (0)5 627 16 02

Urad za splošne zadeve

Alenka Plahuta, univ. dipl. prav.
Vodja Urada
Verdijeva ulica 10, SI-6000 Koper
T: +386 5 664 62 45
F: +386 5 627 16 02
Zdenko Ferletič
Služba za krajevne skupnosti
Verdijeva ulica 10, SI-6000 Koper
T: +386 5 664 6232
F: +386 5 627 16 02

Urad za gospodarske javne službe in promet

mag. Nataša Likar
Vodja Urada
Verdijeva ulica 10, SI-6000 Koper
T: +386 5 664 63 30
F: +386 5 627 32 14

Urad za družbene dejavnosti in razvoj

Timotej Pirjevec, univ. dipl. ekon.
Vodja urada
Verdijeva ulica 10, SI-6000 Koper
T: 05/ 664 62 39
F: +386 5 627 10 21

Urad za finance in računovodstvo

dr. Vilma Milunovič
Vodja Urada
Verdijeva ulica 10, SI-6000 Koper
T: +386 (0)5 664 62 49
F: +386 (0)5 627 17 71

Urad za nepremičnine

Melita Osvaldič, univ. dipl. prav.
Vodja Urada
Verdijeva ulica 6, SI-6000 Koper
T: +386 5 664 62 75
F: +386 5 627 19 07

Urad za okolje in prostor

Georgi Bangiev, univ. dipl. ing. geod.
Vodja Urada
Verdijeva ulica 6, SI-6000 Koper
T: +386 5 664 62 75
F: +386 5 627 19 07

Turistična organizacija Koper

Ylenia Loredan
Verdijeva ulica 10, SI-6000 Koper
T: +386 (0)5 664 62 16
Robert Božič
Verdijeva ulica 10, SI-6000 Koper
T: +386 (0)5 664 62 16
Magdalena Škrlj Bura
Verdijeva ulica 10, SI-6000 Koper
T: +386 (0)5 664 62 16
Andreja Čmaj Fakin
Verdijeva ulica 10, SI-6000 Koper
T: +386 (0)5 664 64 64
Jana Otočan
Verdijeva ulica 10, SI-6000 Koper
T: +386 (0)5 664 62 42
Peter Žudić, mag. turiz.
Titov trg 3, SI-6000 Koper
T: +386 (0)5 664 64 65

Občinski inšpektorat

Ljubiša Mihajlović, univ. dipl. obr.
Vodja
Verdijeva ulica 10, SI-6000 Koper
T: +386 5 664 63 40
Sedež Občinskega inšpektorata
Cesta Zore Perello - Godina 2, SI-6000 Koper
T: +386 5 664 63 40
F: +386 5 664 63 49
Dežurni redar (07:00 – 23:00)
T: +386 41 627 286 ali na brezplačno št. 080 44 49
Dežurni inšpektor (08:00 – 23:00)
T: +386 51 631 497
Blagajna
Verdijeva ulica 10, SI-6000 Koper
T: +386 5 664 62 61

Samostojna investicijska služba

Petar Ziraldo
Vodja
Verdijeva ulica 6, SI-6000 Koper
T: +386 (0)5 664 62 67
F: +386 (0)5 664 62 92