Novice in obvestila

Tudi v času drugega vala epidemije koronavirusa, ko se je svet spet ustavil, Mestna občina Koper nadaljuje izvedbo manjših infrastrukturnih projektov v zaledju. Gre predvsem za številne naložbe, s katerimi bo občina poskrbela za prometno varnost, boljšo prevoznost cest in urejeno okolico.
Mestna občina Koper te dni zaključuje štiri projekte, ki so jih občanke in občani izglasovali v sklopu participativnega proračuna za leto 2020. Ustje Badaševice od danes krasi vrtljiva kovinska harfa v obliki jadrnice, na novo je urejeno in opremljeno tudi območje semedelskega mandrača.
Pred dnevi se je začela rekonstrukcija 258 metrov dolgega odseka med središčem vasi Dekani in športnim igriščem, v času del bo veljala popolna zapora. Cesta bo za promet zaprta ob delavnikih med 7. in 17. uro, ob sobotah pa predvidoma do 12. ure. Dostop za stanovalce bo urejen. 
Mestna občina Koper je zaradi izrednih razmer, vezanih na novi koronavirus, znova podaljšala rok za predložitev zahtevkov za dodelitev nepovratnih sredstev za izvajanje omilitvenih ukrepov z namenom zmanjšanja vplivov emisij pristaniške dejavnosti. Zahtevek lahko upravičenci po novem oddajo vse do 15. januarja 2021.
Praznična razsvetljava v Kopru bo zažarela predvidoma v prvih dneh decembra, če bodo razmere dopuščale, bo občina skupaj z Zavodom za mladino, kulturo in turizem v Kopru postavila tudi drsališče, organizirala praznični sejem in poskrbela za spremljevalni program.
Osnovne šole na območju Mestne občine Koper so v tem tednu začele pripravljati tople obroke za učence vseh razredov, ki si to želijo. Sicer plačljiva storitev bo za učence, ki so po odločbi centra za socialno delo upravičeni do subvencioniranega kosila, še naprej brezplačna.
Koprski občinski svetniki so s potrditvijo investicijskih programov na včerajšnji seji prižgali zeleno luč za gradnjo nadzemne parkirne hiše P+R Sonce in rekonstrukcijo gasilskega doma v Babičih. Soglasno so potrdili tudi predlog župana, da občina društva in najemnike poslovnih prostorov v lasti MOK oprosti plačila stroškov najemnine, in sicer za obdobje od 19. oktobra do 30. novembra oziroma do preklica epidemije.
Iz Obalnih lekarn Koper so sporočili, da bodo v dežurni Lekarni Koper jutri ponovno vzpostavili neprekinjeno 24-urno preskrbo z zdravili. Izvajanje lekarniške dejavnosti bo tudi v prihodnje potekalo v skladu z veljavnimi ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa.
Koprski redarji in policisti so danes naredili še korak naprej k okrepitvi medsebojnega sodelovanja. Župan Mestne občine Koper Aleš Bržan in direktor Policijske postaje Koper Igor Ciperle sta namreč v prostorih občinske uprave podpisala protokol o sodelovanju in tako tudi formalno utrdila povezavo med institucijama.
Strokovna komisija za področje toponomastike Mestne občine Koper bo še letos nadaljevala z nameščanjem obvestilnih tabel z zgodovinskimi in ledinskimi imeni trgov ter ulic. Do konca leta bo dvanajst novih tabel, ki pričajo o bogati zgodovini in kulturni dediščini tega prostora, postavila na prečnih in zaprtih ulicah Čevljarske ulice.
Temeljita obnova doma Prostovoljnega gasilskega društva Babiči bi se lahko začela še letos. Občina je za naložbo že pridobila gradbeno dovoljenje, o investicijskem programu se bo na naslednji seji izrekel koprski občinski svet. Ocenjena vrednost naložbe znaša 597.796,53 evra.
Kljub številnim vladnim ukrepom, med katerimi je tudi omejitev gibanja na občine, nekateri občani potrebujejo nujni prevoz, ki ga pod posebnimi pogoji in upoštevajoč omejitve brezplačno še vedno nudi projekt Prostofer. Občina poleg tega prek programa Spremljanja in družabništva Vitica starejšim, invalidnim, bolnim in drugim upravičencem zagotavlja storitev nakupa in dostave živil oziroma zdravil, ki jo v celoti tudi financira.
Mestna občina Koper bo tudi letos v času povečanega obiska mestnega pokopališča v Škocjanu ob prihajajočem dnevu spomina na mrtve organizirala brezplačen avtobusni prevoz do pokopališča.
Mestna občina Koper si želi do poletja prihodnje leto dokončati projekt revitalizacije degradiranega območja med ustjem Badaševice in Žusterne. Razpis za izbiro izvajalca je v teku, rok za prijavo se izteče jutri, 28. oktobra, ob 10. uri.
Mestna občina Koper začenja rekonstrukcijo ceste od središča vasi – placa do športnega parka Dekani, ki bo potekala v dveh fazah. Obnovo prvega, 258 metrov dolgega odseka ceste bodo delavci podjetja CPK, d. d. zaključili predvidoma do konca leta. Vrednost del bo znašala 135.162,37 evra brez vključenega davka.
V koprski občini bodo z 2. novembrom tudi uradno začele veljati napovedane spremembe parkirnega režima, vendar bodo te zaradi trenutnih razmer v praksi zaživele šele po koncu epidemije. Koprski župan je namreč danes sprejel odločitev, da bo parkiranje na parkiriščih MOK do nadaljnjega brezplačno. Ukrep velja do preklica.
Mestna občina Koper je danes objavila javni razpis za oddajo nepremičnin – poslovnih prostorov v najem z javnim zbiranjem ponudb. Pester nabor poslovnih prostorov, ki nudijo možnosti trgovinskih, storitvenih in drugih dejavnosti, najdemo na zanimivih in dostopnih lokacijah v mestnem jedru in okolici. Vsi zainteresirani lahko svojo ponudbo oddajo do vključno torka, 10. novembra, do 12. ure.
Delavci podjetja Grafist bodo z gradbišča pri poslovnem kompleksu Solis ta konec tedna odstranili gradbeni žerjav. Zaradi zagotavljanja splošne varnosti bo zato v soboto, 17. oktobra, in nedeljo, 18. oktobra, na Piranski cesti veljala popolna zapora prometa. Že dan prej, v petek, 16. oktobra, bo od 15. ure dalje zaprto tudi parkirišče ob olimpijskem bazenu.
Mestna občina Koper je zaradi izrednih razmer, vezanih na novi koronavirus, podaljšala rok za predložitev zahtevkov za dodelitev nepovratnih sredstev za izvajanje omilitvenih ukrepov z namenom zmanjšanja vplivov emisij pristaniške dejavnosti. Zahtevek morajo upravičenci po novem oddati najkasneje do srede, 25. novembra.
Mestna občina Koper načrtuje gradnjo nove telovadnice ob Osnovni šoli v Šmarjah, minuli teden je objavila javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za rušitev skladiščnega objekta ob šoli in novogradnjo telovadnice. Če bo šlo vse po načrtih, bo projektiranje, vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja, trajalo devet mesecev, gradnja se bo začela predvidoma konec leta 2021. Rok za prijavo je 21. oktober 2020, do 10. ure.
Zaradi poslabšanja epidemiološke slike v zadnjih dneh bo občinska uprava Mestne občine Koper od ponedeljka, 12. oktobra, dalje stranke sprejemala le po predhodnem naročilu. Vložišče bo delovalo nemoteno, stranke bodo vstopale posamično. Občanke in občane ob tem znova pozivamo, da čim več zadev uredijo po telefonu oziroma prek elektronske pošte in tako omejijo možnost nadaljnjega širjenja okužbe s koronavirusom.
Mestna občina Koper bo uredila kolesarsko omrežje na Dolinski cesti, ki bo v celoti povezalo odsek od krožišča pri trgovini Hofer do priključka za Mercator center. V okviru naložbe v vrednosti 216.898 evrov, od katerih je 123.000 evrov nepovratnih evropskih sredstev, bo kolesarje ločila od pešcev in poskrbela za njihovo varnost, ob tem pa na Oljčni poti zarisala še talne oznake za souporabo vozišča kolesarjev in avtomobilov.
Pred sprejetjem odločitve o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev večjih nezazidanih površin – ŽUSTERNA OBMOČJE I IN A3 št. 3505-9/2020 je Mestna občina Koper na podlagi 108. in 118. člena ZUreP-2 pripravila predlog izhodišč za pripravo OPPN, v katerih je opredeljen zlasti namen priprave OPPN in ključni vsebinski predlogi.
Koprski osnovnošolci so skupaj z županom Alešem Bržanom posadili nekaj dreves in tako ozelenili dvorišče OŠ Koper, ki bo tudi v vročih poletnih dneh otrokom nudilo senco. To je le prvo dejanje projekta Odtis prihodnosti, ki so ga občanke in občani izglasovali v okviru participativnega proračuna za leto 2020. Podobno akcijo, ki v ospredje postavlja skrb za drevesa in naravo nasploh, bodo namreč do konca meseca izpeljali otroci nekaterih drugih koprskih šol in vrtcev.
Najbolj razširjena kampanja na področju trajnostne mobilnosti na svetu je ponovno doma tudi v Kopru. Na ulicah koprskega mestnega jedra že potekajo številni tematski dogodki, delavnice, predstave in druge aktivnosti, s katerimi želi MOK ljudi spodbuditi k uporabi okolju in zdravju bolj prijaznih oblik prevoza. Med 16. in 22. septembrom sta ponovno na voljo brezplačna primestni in mestni avtobus.
Včeraj, 14. septembra, se je začelo glasovanje o projektnih predlogih, ki so jih v okviru participativnega proračuna Predlagam – odločam/Propongo – decido za leti 2021 in 2022 predlagali občanke in občani. Komisija za participativni proračun je letos v obravnavo prejela 322 predlogov, od katerih jih je na glasovanje uvrstila 184. Svoj glas lahko oddate vse do ponedeljka, 21. septembra, do polnoči.
Koprski redarji in policisti nadaljujejo dobro prakso medsebojnega sodelovanja. Mešane patrulje so na šolskih poteh prisotne tudi v prvih tednih novega šolskega leta, ko so številni mladi šolarji in šolarke na cestah in je nujna večja pazljivost vseh udeležencev v prometu. Njihove naloge so nadzor, preprečitev kršitev in skrb za varnost na javnih površinah.
Mestna občina Koper bo v kratkem sanirala tlakovano pot pred poslovnim objektom Barka, ki so jo poškodovale korenine bližnjih dreves. Delavci Marjetice Koper so dela začeli prejšnji teden, nova tlakovana pot bo dokončana do konca tega tedna.
V ponedeljek se začne glasovanje o projektnih predlogih, ki so jih v okviru participativnega proračuna Predlagam – odločam/Propongo – decido za leti 2021 in 2022 predlagali občanke in občani. Komisija za participativni proračun je letos v obravnavo prejela 322 predlogov, od katerih jih je na glasovanje uvrstila 181. Izbrani predlogi bodo uradno objavljeni 25. septembra in do višine razpoložljivih sredstev za posamezno območje uvrščeni v predlog proračuna za prihodnji dve leti.
Mestna občina Koper išče najemnika za poslovni prostor kavarna Loggia. Izklicna cena za najem prostora ostaja 2.600 evrov na mesec, pogodba z izbranim ponudnikom bo sklenjena za nedoločen čas. Občina bo pred oddajo prostorov na svoje stroške obnovila in uredila ogrevalni ter prezračevalni sistem. Rok za oddajo ponudb je torek, 15. september, do 12. ure. 
Mestna občina Koper se tudi letos pridružuje Evropskemu tednu mobilnosti, najbolj razširjenji kampanji na področju trajnostne mobilnosti na svetu. Program letošnjega tedna mobilnosti se bo odvijal na izpraznjenih parkiriščih v mestnem jedru, na katerih občina pripravlja pestro dogajanje za šole, stanovalce in širšo javnost. V času od 14. septembra, od 13. ure, do 22. septembra, do 19. ure, bo na parkiriščih na delu Trga Brolo, Garibaldijevi ulici in na Nazorjevem trgu veljala popolna zapora.
Pred sprejetjem odločitve o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev območja Škofije  (17-P#1, 17-P#2, 17-P#3 in KC-25-P#) št. 3505-87/2020 je Mestna občina Koper na podlagi 108. in 118. člena ZUreP-2 pripravila predlog izhodišč za pripravo OPPN, v katerih je opredeljen zlasti namen priprave OPPN in ključni vsebinski predlogi.
Nekdanji vrtec v središču Dekanov je od konca julija v upravljanju tamkajšnje krajevne skupnosti. Z obnovo in preureditvijo prostorov bo tam predvidoma v prihodnjem letu zaživel medgeneracijski center, namenjen izvajanju različnih aktivnosti in vsebin ter preživljanju prostega časa krajanov. Mestna občina Koper je 969 kvadratnih metrov velik objekt z dvoriščem v upravljanje zaupala za obdobje 30 let.
Mestna občina Koper je minuli petek objavila razpis za izbiro izvajalca za obnovo prvega, 258 metrov dolgega odseka ceste od središča vasi – placa do športnega parka Dekani. V okviru rekonstrukcije bo na novo zgradila tudi 255 metrov vodovoda in poskrbela za urejene dostope do stanovanjskih hiš. Gradbeni stroji bodo zabrneli predvidoma oktobra, naložba bo sklenjena v prvih mesecih leta 2021.
Čez slaba dva tedna se začne glasovanje o projektnih predlogih, ki so jih v okviru participativnega proračuna Predlagam – odločam/Propongo – decido za leti 2021 in 2022 predlagale občanke in občani. Komisija za participativni proračun je letos v obravnavo prejela 322 predlogov, od katerih jih je na glasovanje uvrstila 181. Izbrani predlogi bodo uradno objavljeni 25. septembra in do višine razpoložljivih sredstev za posamezno območje uvrščeni v predlog proračuna za prihodnji dve leti.
Zaradi zastojev, ki v jutranjih urah nastajajo na cestah in parkiriščih v okolici šol in vrtcev v koprskem mestnem jedru, bo Mestna občina Koper od jutri najprej s pomočjo upokojencev, potem pa še z usmerjevalnimi tablami, opozarjala na možnost uporabe dodatnih parkirnih mest na parkirišču za bazenom.
Pred sprejetjem odločitve o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev območja Prade (PE 36-P#1, 36-P#2, 36-P#3 in 35-P5#4) št. 3505-7/2020 je Mestna občina Koper na podlagi 108. in 118. člena ZUreP-2 pripravila predlog izhodišč za pripravo OPPN, v katerih je opredeljen zlasti namen priprave OPPN in ključni vsebinski predlogi.
Pred vrati je novo šolsko leto, ki bo na ceste zvabilo številne mlade šolarje in šolarke, zato je nujna še večja pazljivost vseh udeležencev v prometu. Da bo pot v šolo in domov tudi letos varna in prijetna, bodo poskrbeli občinski redarji, policisti in prostovoljci, ki bodo na ključnih odsekih okrepili nadzor prometa in z različnimi dejavnostmi skrbeli za brezskrben prihod otrok v šolo.
Nekdanje koprsko skladišče soli Libertas bo v naslednjem mesecu gostilo pregledno razstavo ameriškega konceptualnega umetnika Brada Downeyja. Odprtje razstave bo v sredo, 2. septembra, med 20. in 22. uro, prijava ni potrebna.
Mestna občina Koper je danes Občinski svet Mestne občine Koper seznanila z namero uveljavljanja predkupne pravice za objekt Libertas. Za nepremičnino bo odštela 414.527 evrov, objekt pa v prihodnje namenila za dejavnosti različnih družbenih skupin.
Potem ko so konec januarja na koprske ulice zapeljale tri Kurjerce, manjša vozila na električni pogon, se jim bodo na prvi šolski dan v mestu pridružile še Kurjere. Nova pridobitev, ki jo je Mestna občina Koper napovedala že lansko jesen, s seboj prinaša spremenjene vozne rede in tri nove linije mestnega avtobusnega prometa.
Mestna občina Koper je objavila javni poziv, s katerim spodbuja lastnike in upravljavce nepremičnih kulturnih spomenikov k obnovi kulturne dediščine na območju občine. S sofinanciranjem želi prispevati k ohranjanju, restavriranju in obnavljanju ogroženih objektov ter tako zagotoviti njihovo vzdrževanje in oživljanje.
»Ker smo novi skate park zasnovali v sodelovanju z njegovimi končnimi uporabniki, bomo tudi prvo lopato zanj zasadili skupaj z njimi,« je na današnjem odprtju gradbišča rolkarskega poligona v Kopru povedal župan Mestne občine Koper Aleš Bržan, ki verjame, da »prav zaradi njihovega prispevka naš skate park ne bo le atraktiven, sodoben in varen, ampak tudi edinstven.«
Mestna občina Koper je objavila nov razpis za najem kavarne Loggia. Izklicna cena za najem prostora ostaja 2.600 evrov na mesec, pogodba z izbranim ponudnikom bo sklenjena za nedoločen čas. Občina bo pred oddajo prostorov na svoje stroške obnovila in uredila ogrevalni ter prezračevalni sistem. Rok za oddajo ponudb je 15. september, do 12. ure.
V pisarnah nekdanje geodetske uprave na Trgu Brolo bosta z začetkom prihodnjega tedna začela delovati Občinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Koper, s čimer bo zaključena selitev 20 uslužbencev, ki so doslej službovali v pisarnah Arene Bonifika.
Prvo in najlepše darilo ob stoletnici obstoja koprskega nogometa je zagotovo vrnitev med prvoligaše. Nagrade v obliki prve zmage še ni, a za to bo priložnost že ta konec tedna, ko bodo Koprčani gostili ljubljansko Olimpijo. V čast 100. obletnici koprskega nogometa bodo v klubu v prihodnjih tednih pripravili razstavo, že od jutri pa bo pogled na Bonifiko krasila znamenita nogometna žoga.
Kultna kavarna bo gostila razstavo podob XIX. in XX. stoletja, ki jo pripravljata Mestna občina Koper in Pokrajinski muzej Koper. Zgodovinsko obarvanemu prostoru bodo novo vsebino vdahnili v torek, 25. avgusta, ob 11. uri. Ker si občina želi z edinstveno kavarno oživiti osrednji del koprskega mestnega jedra, bo najkasneje v začetku prihodnjega meseca objavila nov razpis za najem kavarne, hkrati pa prostor prenovila.
Mestna občina Koper bo v prihodnjem tednu začela dela v Žusterni. V okviru naložbe, vredne približno 35.000 evrov, bo na dovozu na gramozno parkirišče v Žusterni uredila avtobusno obračališče in novo postajališče, hkrati pa preuredila tudi cestni priključek z Istrske ceste na Letoviško pot.
Mestna občina Koper bo na naslednji javni dražbi nepremičnin prodajala 10.035,40 kvadratnega metra nedokončanih površin v poslovnem objektu Solis na Bonifiki s pripadajočimi skupnimi deli objekta in napravami. Kupec bo poleg tega pridobil pravico za dokončanje gradnje predvidoma 779,7 kvadratnega metra še nezgrajenih delov stavbe. Dražba bo v prostorih koprske občine 1. oktobra ob 10. uri, izklicna cena znaša 6.583.647 evrov brez davka.
Koprska občina nadaljuje izvedbo manjših infrastrukturnih projektov v zaledju, ki bodo ob zaključku med drugim poskrbeli za večjo prometno varnost otrok, boljšo prevoznost cest in več urejenih parkirišč. Veliko naložb bo zaključenih še pred prvim šolskim dnem.
Nov koprski mestni park ob Semedelski promenadi je v zgolj slabem letu in pol postal ena bolj priljubljenih točk domačinov, ki jo vse pogosteje obiščejo tudi številni domači in tuji turisti. V času povečanega obiska je ključno, da uporabniki spoštujejo pravila obnašanja, saj bomo le na ta način zagotovili, da bi se v parku vsi počutili varno in udobno ter da bi prostor ostal čist in urejen.
V sredo, 22. julija, se je iztekel rok za oddajo predlogov projektov za participativni del proračuna za leti 2021 in 2022, ki ga je Mestna občina Koper v okviru nove izvedbe projekta Predlagam – odločam/Propongo – decido začela izvajati 22. junija letos. Prispelih predlogov, ki so jih občanke in občani oddali pravočasno, je 322. Te bo proučila posebna komisija za participativni proračun v sodelovanju s strokovnimi službami občine in jih nato dala na glasovanje občankam in občanom.
Tudi v vročih poletnih dneh Mestna občina Koper ureja ceste, parkirišča in ostale naložbe v zalednih krajih občine. Pred dnevi so se delavci lotili sanacije ceste Marezige–Truške in obnove mostu. Trenutno tam velja popolna zapora ceste, tako bo vse do konca septembra, ko naj bi bila dela tudi zaključena.
Občanke in občani, ki bi še želeli soodločati o porabi proračunskih sredstev, bodo lahko v okviru projekta Predlagam – odločam/Propongo – decido svoje predloge oddali do vključno srede, 22. julija. Odzivov in zamisli je veliko, doslej jih je na naslov participativnega proračuna za leti 2021 in 2022 priromalo skoraj 200.
Ukrepi, namenjeni zajezitvi širjenja epidemije, so nas za nekaj časa prikrajšali za stvari, ki so se nam pred tem zdele popolnoma samoumevne. Odpovedati smo se morali socialnim stikom in veselju do potovanja, kar je s seboj prineslo tudi negativne spremljevalce, kot sta prekomerno pitje in neodgovorna vožnja.
Mestna občina Koper je v začetku tedna sodelujoče obvestila o ustavitvi postopka izbire najemnika za kavarno Loggia. V novem razpisu, ki ga je objavila včeraj, je na novo opredelila pogoje za sodelovanje in s tem zagotovila, da se za najem Loggie lahko potegujejo le izkušeni gostinci.
Danes, 9. julija, bodo v dvorani Hermana Pečariča na Škofijah odprli razstavo najprimernejših rešitev za novogradnjo Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije in predstavili nagrajene elaborate javnega natečaja.
Z začetkom kopalne sezone in povečanim obiskom še zlasti ob koncih tedna, so se zaostrile tudi parkirne razmere v mestu. V želji občankam in občanom ter drugim uporabnikom še naprej omogočati parkiranje na površinah, ki so temu namenjene, bo z jutrišnjim dnem, 10. julija, na določenih parkiriščih začel veljati spremenjen parkirni režim. Ta bo veljal predvidoma do zaključka poletne sezone.
Mestna občina Koper je v tem tednu začela pošiljati sklepe o dodelitvi sredstev za izvajanje omilitvenih ukrepov za zmanjšanje vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti. Upravičenci bodo sklepe prejeli najkasneje do začetka prihodnjega tedna. Po pravnomočnosti vseh sklepov bo občina oblikovala in objavila končen seznam izbranih upravičencev in z njimi sklenila pogodbo o sofinanciranju.
Mestna občina Koper bo v konzorciju enajstih mestnih občin sodelovala v evropskem projektu Izziv 100 inteligentnih mest. Cilj razpisa, na katerega se je prijavilo kar 192 evropskih mest, je vzpostaviti mrežo 100 inovativnih in pametnih mest. Izvedba projekta, ki bo potekal do leta 2022, se bo začela 20. septembra letos.
»Če ostane Istra brez vode, bo žejna vsa Slovenija,« je na današnjem srečanju županov slovenske Istre in predstavnikov lokalnega gospodarstva z ministrom za okolje in prostor mag. Andrejem Vizjakom poudaril koprski župan Aleš Bržan.
V pisarne geodetske uprave se bosta predvidoma konec julija preselila Občinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Koper. Gre za selitev skupno 20 uslužbencev, ki so doslej službovali v pisarnah Arene Bonifika, ločeni od občinske uprave koprske občine. Skupaj z zaposlenimi se bo selil tudi vozni park, ki pa ne bo zasedel parkirišča na Trgu Brolo.
Tudi v vročih poletnih dneh Mestna občina Koper pospešeno ureja ceste, podporne zidove in parkirišča ter površine za pešce v zalednih krajih občine. Nekatere naložbe so se pravkar sklenile, druge bodo pod streho do začetka novega šolskega leta.
Po uspešno izvedeni obvezni deratizaciji in dezinsekciji javnega kanalizacijskega omrežja še pred začetkom letošnjega poletja bo Mestna občina Koper v naslednjih dneh postopek dezinsekcije ponovila. Visoke temperature in sušna obdobja so namreč zelo ugodni za razmnoževanje različnih organizmov, ki jih lahko zatremo le s skupnimi močmi. Občina zato poziva vse občanke in občane, da se pridružijo tokratni akciji in postopek dezinsekcije izvedejo tudi v stanovanjskih blokih in zasebnih objektih.
Koprski redarji in policisti so se tudi letos združili v skupni akciji zagotavljanja večje varnosti v mestu. Z mešanimi patruljami bodo skrbeli za varnost na javnih površinah, namenjenih pešcem, nadzor in preprečitev kršitev javnega reda in miru, v času povečanega obiska mesta pa tudi za nadzor nad vandalizmom in beračenjem. Prvo mešano patruljo na obalnem območju med Koprom in Izolo so lahko mimoidoči opazili že danes.
Mestna občina Koper z razpisom išče najemnike za sedem poslovnih prostorov, izmed katerih jih je kar šest v mestnem središču. Pestro paleto poslovnih prostorov, ki nudijo možnosti trgovinskih, storitvenih in turističnih dejavnosti, najdemo na zanimivih in dostopnih lokacijah. Vsi zainteresirani lahko svojo ponudbo oddajo do 28. julija do 12. ure.
Mestna občina Koper je na tokratno javno dražbo nepremičnin uvrstila 18 nepremičnin oziroma nepremičninskih sklopov, med katerimi je kar nekaj takih, ki se nahajajo na dostopnih lokacijah v osrčju narave in se ponašajo s čudovitim pogledom na morje oziroma istrsko podeželje. Rok za vplačilo varščine je 30. junij, javna dražba bo v prostorih koprske občinske uprave 3. julija, ob 10. uri.
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper je objavil javni natečaj za prosto delovno mesto direktorja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper, ki bo imenovan za mandatno dobo štirih let.
Mestna občina Koper bo z nadaljevanjem projekta Predlagam – odločam/Propongo – decido še pred poletjem začela izvajati nov participativni proračun, ki bo veljal za proračunski leti 2021 in 2022.
Potem ko so pred slabim mesecem vandali porisali zidove koprske Taverne in male lože, so se ponoči lotili še pročelij nekaterih stanovanjskih objektov v Župančičevi in Čevljarski ulici. Koprska občina tovrstna dejanja vandalizma in uničevanja kulturne dediščine ostro obsoja, zadevo je prijavila tudi policiji.
V okviru participativnega proračuna, ki je v koprski občini zaživel lani, bo konec julija sklenjena ureditev parkirišča ob Športnem parku Dekani. Večji del naložbe v vrednosti 23.000 evrov bo financirala Mestna občina Koper, približno 3.000 evrov bo prispevala Krajevna skupnost Dekani. Izbrani izvajalec, podjetje Asfalti plus, d. o. o., bo v delo uveden predvidoma v četrtek.
S projektom brezplačnih prevozov za starejše – Prostofer bo Mestna občina Koper v juliju okrepila programe socialnega varstva, s katerimi starostnikom že vrsto let omogoča aktivno življenje v domačem, njim poznanem okolju. Prevoze bodo izvajali vozniki prostovoljci, prijave za sodelovanje so še odprte.
Koper bo z ureditvijo terase pod volti Pretorske palače, tako imenovane male loggie, bogatejši za nov razstavni in družabni prostor, ki bo lahko gostil tudi manjše, butične prireditve. Vzdrževalna dela, ki jih je občina poverila podjetju Geoit, d. o. o., se bodo začela prihodnji teden, sklenjena bodo do konca meseca.
Nadzorni odbor Mestne občine Koper je na današnji novinarski konferenci predstavil poročila, v katerih je ugotavljal gospodarnost, smotrnost in učinkovitost pri vodenju poslov občinske uprave v preteklih letih. Organ, ki sicer nima preiskovalne vloge, je pripravil tudi priporočila za ravnanje v prihodnosti.
Mestna občina Koper bo na novo zarisala parkirna mesta na parkirišču za Barko 1 in 2 in s tem zagotovila dodatnih 50 parkirnih mest. Marjetica Koper bo dela zaključila do konca tedna. Cene parkiranja ostajajo nespremenjene, na parkirišču lahko parkirajo tudi imetniki splošnih abonmajev.
Mestna občina Koper je konec aprila javnost obvestila, da bo napovedana izvedba predstavitve osnutka Občinskega prostorskega načrta po posameznih krajevnih skupnostih Mestne občine Koper zaradi trenutnih razmer, ki so posledica epidemije koronavisusa, potekala prilagojeno. Zdaj je MOK na svoji spletni strani objavila povzetek vsebin osnutka OPN-ja in začela osnutek predstavljati članom svetov krajevnih skupnosti.
V naslednjih dneh bo Javni stanovanjski sklad začel celovito prenavljati 24 stanovanj v starem mestnem jedru Kopra in tako bistveno izboljšal bivalne pogoje ter kakovost življenja svojih najemnikov. Izbrana izvajalca del sta bila v delo uvedena v sredo, 27. maja, naložba bo v celoti sklenjena konec oktobra. Zanjo so pridobili tudi nepovratna evropska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Potem ko je Mestna občina Koper minulo poletje celovito obnovila in energetsko sanirala zunanjost vrtca Semedela – enote Slavnik, bo v naslednjih mesecih prenovila še notranje prostore objekta. Izvajalec del, podjetje Geoit, d. o. o., je z deli začel v tem tednu, malčki se bodo v prostore znova vrnili jeseni. 
Potem ko je bil javni potniški promet v Mestni občini Koper v mesecu maju za vse uporabnike brezplačen, bo za vožnjo z avtobusom od ponedeljka, 1. junija, znova treba plačati. Vozovnic na avtobusu do nadaljnjega ne bodo prodajali, potnice in potniki jih bodo lahko kupili le v predprodaji na avtobusni postaji oziroma obstoječih kartomatih in ostalih prodajnih mestih. Prihodnji teden se na ulice znova vračajo tudi Kurjerce.
Komunalna podjetja štirih občin slovenske Istre so začela vnašati sredstva za zatiranje ličink tigrastega komarja. Gre za eno od prvih aktivnosti skupne preventivne akcije, ki so jo štirje župani napovedali že na začetku letošnjega leta. Pred dnevi so občine izdale tudi zgibanko z naslovom Ustavimo razvoj tigrastih komarjev, s katerimi želijo občane ozavestiti in jih pozvati k odgovornemu ravnanju za preprečitev razmnoževanja te invazivne vrste komarjev.
Mestna občina Koper je uspešno izpeljala vse najnujnejše ukrepe za preprečitev vnovičnega onesnaženja hudourniškega območja ob kopališču Žusterna. Marjetica Koper je že minuli mesec očistila hudourniške kanale in poskrbela za namestitev posebnih senzorjev na vseh prelivnih jaških, konec prejšnjega tedna je VGP Drava očistila še naplavine in zarasti na odprtem delu hudournika. V naslednjih dneh sledita čiščenje in ureditev izliva hudournika v morje na območju kopališča.
Potem ko so uprave občin slovenske Istre od 13. marca poslovale v prilagojenem obsegu in brez osebnih stikov s strankami, s ponedeljkom, 25. maja, znova prehajajo na normalno poslovanje, mogoč bo tudi stik referentov s strankami, a pod posebnimi pogoji.
Po tem, ko so v začetku tedna znova začele obratovati manjše namestitve, bodo v luči sproščanja ukrepov konec tega tedna po dvomesečnem premoru znova odprli vrata tudi turističnoinformacijski centri v slovenski Istri.
Dars, d. d. občanke in občane obvešča, da bo danes in jutri od 21. do 5. ure zaradi vzdrževalnih del zaprt predor Markovec, obvoz bo urejen čez Markovec.
Potem ko je minuli konec tedna Mestna občina Koper po dveh mesecih znova omogočila uporabo otroških igrišč in igral na javnih površinah, se danes za javnost odpirata tudi Športno rekreacijski center Bonifika in Center športov na mivki ob Semedelski promenadi. Kljub sproščanju ukrepov bo Olimpijski bazen Koper do 1. septembra zaprt, v tem času bodo letni program športa in vse športno-rekreativne dejavnosti preseljeni na odprti bazen v Žusterni.
Včerajšnja obeležitev praznika Mestne občine Koper je bila vse prej kot tradicionalna. Film »Ala, hodte z nami!«, ki smo ga pripravili ob tej priložnosti, si je na Facebook straneh do zdaj ogledalo več kot 26 tisoč gledalcev.
Vlada je na včerajšnji seji preklicala epidemijo nalezljive bolezni Covid-19, ki jo je razglasila 12. marca. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje namreč vsi kazalniki kažejo na umirjanje širjenja virusa v populaciji. Mestna občina Koper tako znova odpira vse javne sanitarije, otroška igrišča in igrala na javnih površinah, v ponedeljek pa še Športno rekreacijski center Bonifika in Center športov na mivki. Občanke in občane ob tem poziva k previdnosti, saj nekateri ukrepi še vedno veljajo.
Potem ko je vlada 16. marca zaradi epidemije koronavirusa ustavila javni potniški promet, bo v ponedeljek znova stekel. Za občanke in občane Mestne občine Koper bo ta v maju brezplačen, od 1. junija dalje pa bodo potniki vozovnico lahko kupili na avtobusni postaji ali obstoječih kartomatih. Vožnje s Kurjerco do nadaljnjega še ne bodo na voljo.
Vlada RS je na včerajšnji dopisni seji podaljšala veljavnost ukrepov v odloku o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih. Župani občin slovenske Istre, PU Koper in Zdravstveni inšpektorat zato prebivalke in prebivalce ter obiskovalke in obiskovalce opozarjajo, da je zadrževanje na plažah in drugih javnih površinah še vedno prepovedano, razen v primeru izvajanja športno-rekreativne dejavnosti individualnega značaja oziroma takšne športno-rekreativne dejavnosti, pri kateri ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki.
Potem ko je Mestna občina Koper konec marca pripravila nabor ukrepov za blažitev posledic epidemije novega koronavirusa, s katerimi je med drugim priskočila na pomoč obrtnikom, malim podjetnikom in drugim gospodarskim subjektom, ki delujejo v koprski občini, je zdaj sprejela sklep za oprostitev plačila najemnine najemnikom občinskih poslovnih prostorov tudi za mesec maj. V ponedeljek pa bodo športniki znova lahko trenirali na oziroma v nekaterih koprskih športnih objektih.
Vlada RS je v skladu z načrtom postopnega sproščanja ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa odločila, da po prvomajskih praznikih dovoli strežbo na terasah in vrtovih gostinskih lokalov. Ob tem Mestna občina Koper vse gostinske ponudnike poziva, naj zaprosijo za uporabo in širjenje uporabe javnih površin za izvajanje svoje dejavnosti, ki bo v maju brezplačna.
Vlada je včeraj sprostila delovanje knjižnic, galerij in muzejev. Sproščanju vladnih ukrepov se prilagajajo tudi v Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper, ki bo v ponedeljek, 4. maja, znova odprla Oddelek za odrasle. Ostali oddelki knjižnice do nadaljnjega ostajajo zaprti.
Vlada je včeraj omilila še nekatere ukrepe, po novem so tako z današnjim dnem dovoljene storitve nepremičninskega posredovanja in dimnikarske storitve, znova so lahko odprte knjižnice, galerije in muzeji. Ob tem občanke in občane obveščamo, da je Pokrajinski muzej Koper svoja vrata odprl danes ob 11. uri, do konca prvomajskih praznikov bo vstop brezplačen, medtem ko bo Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper še v tem tednu opravljala interventne storitve, ki jih je vzpostavila v času karantene.
Obveščamo vas, da smo morali napovedano izvedbo predstavitve osnutka Občinskega prostorskega načrta po posameznih krajevnih skupnostih Mestne občine Koper, zaradi trenutnih razmer nekoliko prilagoditi.
S sproščanjem vladnih ukrepov bodo občinske uprave po prvomajskih praznikih postopoma okrepile svoje poslovanje, od 13. marca so namreč poslovale v prilagojenem obsegu in brez osebnih stikov s strankami.
Mestna občina Koper v soboto, 25. aprila, znova odpira mestno tržnico, ki bo ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov in priporočil pristojnih do nadaljnjega obratovala prilagojeno. Po prvomajskih praznikih bo začela delovati tudi javna služba upravljanja s parkirišči, s katero se na parkiriščih, ki jih upravlja Marjetica Koper, ponovno vzpostavlja plačljiv parkirni režim.
Mestna občina Koper je v skladu s spremembami vladnega odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih z današnjim dnem omogočila uporabo določenih javnih športnih objektov na prostem, a le za športnorekreacijske dejavnosti individualnega značaja, pri katerih je mogoče nadzorovati ustrezno varnostno razdaljo.
Občina je v tem tednu pridobila dodatnih 19.940 zaščitnih mask za enkratno uporabo, ki jih bodo ranljivim skupinam prebivalcev v naslednjih dneh delile posamezne krajevne skupnosti. Pakete mask skupaj z navodili za uporabo zaščitne opreme so včeraj prejeli v vseh 22 krajevnih skupnostih koprske občine, in sicer sorazmerno s številom tamkajšnjih prebivalcev.
Mestna občina Koper je v tem tednu začela deliti zaščitne maske za enkratno uporabo, ki si jih morajo občanke in občani zaradi lastne varnosti in varnosti drugih nadeti v zaprtih javnih prostorih, kot so trgovine z živili, lekarne, banke in pošte. Pakete s tremi maskami in navodili za pravilno ravnanje z zaščitno opremo prostovoljci občanom delijo pred vhodi v trgovine, in sicer vsak dan na drugi lokaciji. Doslej so jih tako razdelili že 900.
Klicu na pomoč so se v teh težkih časih odzvali tudi pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije, kjer so z donacijskimi sredstvi nabavili 42 prenosnih računalnikov, ki jih bodo v naslednjih dneh prejeli otroci iz socialno manj prijaznega okolja. Na ta način so jim omogočili, da tako kot drugi šolarji tudi oni nemoteno sodelujejo pri pouku na daljavo.
Mestna občina Koper tudi v času izrednih razmer posluje in opravlja svoje zakonite pristojnosti, vendar v omejenem obsegu. Občankam in občanom je za lažje razumevanje pripravila ključne informacije o ukrepih, ki jih na tem področju prinaša Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je v veljavo stopil 29. marca 2020.
V Zavodu za rehabilitacijo in izobraževanje ŠENTPRIMA se zavedajo, da je čas epidemije sam po sebi precej težaven. Ljudje smo se namreč prisiljeni soočati z velikimi spremembami v načinu življenja, dela in komuniciranja, kar prinaša veliko nedorečenosti in negotovosti.
Vlada je včeraj sprejela nove, strožje ukrepe, s katerimi želi omejiti vsakršno nenujno gibanje izven meja občine stalnega oziroma začasnega prebivališča. Odlok, ki je stopil v veljavo danes, 30. marca, ob polnoči, določa tudi nekaj izjem, med njimi so prihod na delo, opravljanje gospodarskih dejavnosti, dostop do trgovin z živili, zdravili in drugimi nujnimi potrebščinami ter dostop do različnih storitev.
Po prvem svežnju ukrepov Mestne občine Koper za blažitev posledic epidemije sta ukrepe za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu danes sprejeli tudi javni podjetji Marjetica Koper in Rižanski vodovod Koper.
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja je v zbirko gradiva virtualne knjižnice vključila še video pravljice v slovenskem jeziku, ki so jih za najmlajše posnele knjižničarke iz partnerske Narodne in študijske knjižnice Trst. Do njih lahko dostopate vse dni v tednu in to popolnoma brezplačno.
Članice in člani Občinskega sveta Mestne občine Koper so se na izredni seji seznanili z ukrepi za blažitev posledic epidemije novega koronavirusa, ki jih je župan Aleš Bržan sprejel pred dnevi, in jih soglasno potrdili. Podprli so tudi Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2020, s tem pa sprostili sredstva za nabavo zaščitne opreme in izvajanje drugih nujnih aktivnosti v času izrednih razmer.
Pokrajinski muzej Koper ponuja pester nabor spletnih iger, testov in kvizov, ki so kot nalašč za obdobje, ko so družine z otroki doma in imajo več časa za brezskrbno druženje ter učenje.
Vsi tisti, ki ste predstavo Jašek v koprskem gledališču zamudili, imate zdaj priložnost, da si jo ogledate kar iz domačega naslanjača. Gledališče Koper bo namreč danes začelo s prenosom predstav v živo, ki jih boste lahko na svojih napravah spremljali prek namenskega programa Zoom oziroma kanala Youtube.
Mestna občina Koper in Marjetica Koper pozivata vse lokalne kmetije in ponudnike hrane, ki še niso uvrščeni na skupni seznam, a imajo možnost in željo prebivalstvo oskrbovati z domačimi pridelki in izdelki, naj posredujejo svoje podatke.
Mestna občina Koper je pripravila nabor ukrepov za blažitev posledic epidemije novega koronavirusa, s katerimi bo priskočila na pomoč občankam in občanom, obrtnikom, malim podjetnikom in drugim gospodarskim subjektom, ki delujejo v koprski občini.
Novim razmeram se prilagajajo tudi v Gledališču Koper, kjer so del aktivnosti, namenjenih javnosti, že preselili na priljubljeno družabno omrežje Facebook.
Mestna občina Koper in Marjetica Koper sta zaradi začasnega zaprtja koprske tržnice pripravili seznam prodajalcev oziroma kmetij, ki tudi v času razglašene pandemije ponujajo svoje pridelke in izdelke. Naročena živila vam po potrebi dostavijo na dom oziroma jih po dogovoru prevzamete na dogovorjenem mestu.
Mestna občina Koper je v preteklih dneh in tednih sprejela številne ukrepe, s katerimi poskuša od izbruha pandemije občankam in občanom, še zlasti najbolj ogroženim skupinam, kar najbolj stati ob strani.
V Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše se zavedajo, da je čas izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja koronavirusa v družine prinesel vrsto izzivov in tudi negotovost. Da bi družine to obdobje čim lažje prebrodile, se lahko za pogovor ali psihološko svetovanje obrnejo nanje.
Iz Obalnih lekarn Koper so sporočili, da bodo na podlagi priporočila Ministrstva za zdravje ob sobotah zaprli lekarno v Piranu in podružnici v Ankaranu ter Hrpeljah, ob nedeljah bodo zaprte vse lekarne v Kopru, Semedeli, Izoli, Piranu, Luciji, Ankaranu in Hrpeljah, 24-urno preskrbo z zdravili v lekarniški enoti Koper pa so omejili na vsak dan do 22. ure.
Mestna občina Koper je že pred dnevi podaljšala prijavne roke določenim aktualnim razpisom oziroma javnim objavam, ki se iztečejo do 3. aprila 2020, zdaj je to storila še za razpis za oddajo poslovnih prostorov v najem.
Od danes, 20. marca, dalje je v veljavi prepoved zbiranja, gibanja in zadrževanja na javnih površinah. Vlada je v odloku predvidela tudi nekaj izjem, med njimi so dostop do službe, lekarne, zdravstvenih in drugih ključnih storitev ter dostop do trgovin z živili in nujnimi potrebščinami.
V Slovenskem nacionalnem združenju za kakovost življenja Ozara, ki pokriva tudi slovensko Istro, želijo v teh težkih časih zaobjeti čim več posameznikov, ki jim razglasitev epidemije v Sloveniji povzroča stres, tesnobo in negotovost. Občankam in občanom zato ponujajo telefonski pogovor za razbremenitev tesnobe.
Zaradi omejitve širjenja koronavirusa je od preteklega tedna zaprto tudi Gledališče Koper. V naslednjih dveh tednih otrokom ponuja virtualni ogled treh predstav.
Mestna občina Koper poleg že sprejetih ukrepov uvaja nove, med drugim popolno prepoved uporabe otroških igral in javnih športnih površin ter prepoved kurjenja v naravnem okolju. Župan poleg tega poziva vse občanke in občane, naj dosledno sledijo navodilom in ukrepom države.
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja v času zaprtja svojih enot vsem občankam in občanom Mestne občine Koper omogoča brezplačno izposojo elektronskih in zvočnih knjig, časopisov in drugega čtiva. Pogoj za dostop do spletnega gradiva je vpis v knjižnico, ki ga lahko uporabniki brezplačno opravijo kar prek spleta.
Mestna občina Koper je vzpostavila brezplačno telefonsko številko 080 73 16, na kateri bodo občankam in občanom na voljo vse informacije o storitvah in ukrepih za lažjo premostitev obdobja, v katerem je nujno, da ostanemo doma in omejimo vse stike. Številka bo od jutri, 19. marca, aktivna vse dni v tednu, med 9. in 15. uro.
V zadnjih dneh se je na nas obrnilo več občanov, imetnikov dovolilnic za parkiranje v starem mestnem jedru Kopra, katerih veljavnost je potekla ravno v teh dneh. Ti bodo kljub temu imeli možnost parkiranja vozil, veljavnost dovolilnice pa bodo podaljšali, ko se razmere umirijo.
Mestna občina Koper je danes sprejela odločitev, da bo zaradi izrednih razmer, ki so ohromile celotno državo, določenim aktualnim razpisom oziroma javnim objavam, ki se iztečejo do 3. aprila 2020, rok za prijavo podaljšala do 24. aprila 2020.
Slovenija je razglasila epidemijo, javno življenje se je za vsaj 14 dni ustavilo. Tudi Mestna občina Koper občanke in občane poziva k samoizolaciji, ob tem pa je sprejela še nekaj ukrepov, s katerimi bo nudila pomoč najbolj ogroženim skupinam prebivalstva. Med drugim vzpostavlja občinsko bazo prostovoljcev, v katero vabi zdrave občanke in občane, ki bi želeli pomagati svojim sokrajanom.
Obalne lekarne Koper obveščajo občanke in občane, da z namenom zajezitve širjenja novega virusa sprejemajo določene ukrepe. Tako z današnjim dnem uvajajo izdajo zdravil na dežurnem okencu, s čimer upoštevajo posamično obravnavo obiskovalcev lekarn.
Predvideno nujno varstvo za predšolske otroke in osnovnošolce do petega razreda, ki ga bodo lokalne skupnosti zagotavljale staršem, zaposlenim v sektorju kritične infrastrukture ali na področju nacionalne varnosti, se bo v izogib širjenju možnosti okužbe s koronavirusom izvajalo izključno na domu. Tako narekuje odlok, ki ga je danes sprejela nova vlada. Varovanje bosta od jutri, 16. marca, dalje na podlagi izražene potrebe po varstvu usklajevala Mestna občina Koper in Vrtec Koper.
Vlada RS je na seji Kriznega štaba Republike Slovenije za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 sprejela Odlok o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji, ki začne veljati danes ob polnoči. Ob tem župan Mestne občine Koper Aleš Bržan občanke in občane znova opozarja, naj ravnajo odgovorno in ostanejo doma. V ta namen je občina zaprla tudi Športno rekreacijski park Bonifika, Center športov na mivki, večnamensko športno igrišče in otroško igrišče na Beblerjevi ulici ter številna igrišča v krajevnih skupnostih.
Danes ob polnoči bo v veljavo stopil odlok o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Ta do nadaljnjega onemogoča izvajanje vseh blagovnih in storitvenih dejavnosti, z izjemo trgovin z živili, lekarn, prodajaln z medicinskimi pripomočki, bank, pošte in drugih nujnih storitev za zagotavljanje javne varnosti ter zdravja. Rigorozni ukrepi so edini način, da zajezimo širjenje okužbe med ljudmi, je prepričan koprski župan Aleš Bržan, ki občanke in občane znova poziva: »Ostanite doma, omejite druženje, bodimo odgovorni za svoje zdravje in zdravje naše skupnosti«.
Športno rekreacijski park Bonifika, Center športov na mivki, večnamensko športno igrišče in otroško igrišče (na strehi balinarske dvorane) na Beblerjevi ulici ter številna igrišča v krajevnih skupnostih bodo od jutrišnjega dne zaprti. Marjetica Koper bo jutri zaprla tudi javne sanitarije v mestnem jedru.
Mestna občina Koper bo v naslednjem tednu v Vrtcu Koper, enota Ribica, organizirala nujno varstvo za predšolske otroke, katerih starši so dolžni še naprej opravljati svoje delo in bodo nujno potrebovali varstvo. Zaradi preventivnih ukrepov bodo skupine v nujnem varstvu otrok oblikovane tako, da bo število otrok v skupinah omejeno na največ osem otrok, tudi higienski standardi bodo v času nujnega varstva otrok poostreni.
Župani Občine Piran, Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Ankaran so danes po pozivih državnih institucij, pogovorih z zdravstvenim osebjem in preveritvijo stanja na terenu sprejeli odločitev o omejenem poslovanju občinskih uprav za naslednji teden z možnostjo podaljšanja. Delovni proces in nujni postopki bodo tekli nemoteno, poslovanje s strankami je omejeno in bo potekalo izključno po telefonu oziroma prek elektronske pošte.
Po odpovedi vseh večjih prireditev in dogodkov zaradi pandemije novega koronavirusa je od danes prepovedana tudi uporaba javnih športnih objektov in drugih večnamenskih prostorov v Mestni občini Koper. Štirje župani občin slovenske Istre so poleg tega sprejeli odločitev o omejitvi poslovanja občinskih uprav in komunalnih podjetij.
Mestna občina Koper obvešča, da bodo zaradi vzdrževalnih del jutri, 20. februarja, začasno zaprte javne sanitarije na Centru športov na mivki (ob Semedelski promenadi). Uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje.
Mestna občina Koper je podaljšala rok za prijavo na javne razpise za sofinanciranje dejavnosti društev in organizacij na različnih področjih ter razpise za sofinanciranje prireditev v letu 2020. Nov rok za prijavo je 2. marec.
Mestna občina Koper je s torkovo zadnjo delavnico za preveritev strateških ciljev prostorskega razvoja občine v Dekanih sklenila niz dogodkov, združenih pod naslovom Urejajmo prostor – Gestiamo insieme il territorio. Odziv občank in občanov je bil nad pričakovanji, prav tako njihova pripravljenost sodelovati in sooblikovati predloge za boljše upravljanje s prostorom in načrtovanje nadaljnjega prostorskega razvoja Mestne občine Koper.
Februarja se je začel vpis otrok v javne vrtce Mestne občine Koper za šolsko leto 2020/2021. Tudi letos vpis poteka na enoten način, kar pomeni, da lahko starši malčkov izpolnijo le eno vlogo in jo oddajo v enoto vrtca prve izbire. Vlogo lahko starši prevzamejo na sedežu vrtcev, dostopna pa je tudi na spletni strani vrtcev in uradni spletni strani koprske občine. Rok za prijavo je 28. februar.
Na koprske ulice so danes zapeljala tri manjša vozila na električni pogon, ki bodo prebivalkam in prebivalcem mesta, še zlasti starejšim in gibalno oviranim, olajšala dostop do doma in javnih storitev ter skrajšala razdalje med pomembnejšimi cilji v mestni peš coni.  Kurjerce, kot smo jih poimenovali, bodo po mestu vozile vsak dan med 8. in 18. uro, vožnja z njimi bo za vse uporabnike brezplačna.
Mestna občina Koper bo v mesecu kulture zagotovila dodatne odhode avtobusov na relaciji Koper, Bertoki, Pobegi in Sv. Anton, ki bodo prilagojeni dopoldanskim aktivnostim, kot tudi popoldanskim in večernim prireditvam. Nov režim bo veljal od 1. do 29. februarja, avtobusi bodo vozili tudi ob sobotah in nedeljah.
V Mestni občini Koper se ob balinarski dvorani in Plezalnem centru Koper obeta nov infrastrukturni podvig, ki se ga bodo razveselili plezalci, plezalke in ljubitelji plezanja. Občina bo v prihodnjem letu postavila zunanjo plezalno steno, ki bo kot prva v Sloveniji združevala discipline balvanskega, hitrostnega in težavnostnega plezanja.
V četrtek, 19. decembra, bodo v okviru dneva odvetniške pravne pomoči pro bono, nekateri koprski odvetniki brezplačno pravno svetovanje nudili kar na sedežih krajevnih skupnosti. Gre za novost, ki jo v Kopru letos uvajamo na pobudo 15 odvetnikov koprskega območnega zbora Odvetniške zbornice Slovenije.
Mestna občina Koper obvešča, da bo zaradi povečanega obiska prireditev in drsališča ob koncih tedna, vsak petek, soboto in nedeljo v decembru ter prvi konec tedna v januarju 2020, za promet zaprta Pristaniška ulica. Zapora bo veljala od 16. ure dalje, njen namen je zagotoviti varnost vseh udeležencev v prometu. 
Z ladjo Amadea, ladjarja Phoenix Reisen, ki je na svojem krovu včeraj v Koper pripeljala nekaj več kot 500 nemških turistov, se je tudi uradno sklenila letošnja izredno uspešna sezona prihodov potniških ladij. Letos je padel tudi nov rekord, z 72 potniškimi ladjami je namreč k nam prišlo kar 115.581 potnikov.
Danes so na gradbišču bodoče podzemne parkirne hiše na Muzejskem trgu v Kopru obeležili preboj vstopno-izstopne cevi predora. Kot je ob tem povedal župan Mestne občine Koper Aleš Bržan, je Koper dobil nov vhod v mesto, v katerem bo po zaključku te naložbe življenje bolj kakovostno, prijetno in svobodno.
Župan Mestne občine Koper Aleš Bržan je minuli teden predsednikom krajevnih skupnosti koprske občine predstavil osnutek predloga proračuna za leto 2020 in jih pozval k podaji predlogov, ki jih bo občina proučila in glede na zmožnosti vključila v proračun.
Koprski Titov trg je danes pozno popoldne zablestel v vsej svoji lepoti. Prižig lučk na božično-novoletni jelki in druge mestne praznične razsvetljave ter letošnja novost – mapping, s katerim je Pretorska palača zasijala na prav poseben način, so številnim obiskovalcem dali vedeti, da Fantazima v Čudolandiji, ki se je uradno začela danes, nikogar ne bo razočarala.
Prikazanih: 10 / 189