Novice in obvestila

Ob bližajočem se Dnevu spomina na mrtve Mestna občina Koper obvešča vse občanke in občane, da bo tudi letos, natančneje v sredo, 31. oktobra in v četrtek, 1. novembra, v sodelovanju z izvajalcem mestnega avtobusnega potniškega prometa, družbo ARRIVA Dolenjska in Primorska d.o.o., organizirala brezplačni avtobusni prevoz do pokopališča v Škocjanu.
Javna razgrnitev bo potekala od 27.09.2018 do 10.10.2018 v veži upravne stavbe Mestne občine Koper v Kopru, Verdijeva 10 ter v Krajevni skupnosti Olmo-Prisoje , Oljčna pot 4 c, 6000 Koper in KS Škocjan, Cesta Marežganskega upora 4, 6000 Koper. Ogled razgrnjenega predloga bo v veži upravne stavbe Mestne občine Koper možen ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure in ob petkih od 8. do 13. ure, na sedežu Krajevne skupnosti Olmo-Prisoje ter KS Škocjan, pa v času, ki ga določi svet te krajevne skupnosti. Javna obravnava bo 10.10.2018 ob 16. uri v sejni dvorani upravne stavbe Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.
Mestna občina Koper pričenja pripravo OPPN za stanovanjski kare med Dolinsko cesto in Ulico Istrskega odreda.
Javna razgrnitev bo potekala od 17.09. do 16.10.2018, javna obravnava pa bo 19.09.2018 ob 16. uri.
V skladu s tretjim odstavkom 37. člena Zakona o lokalnih volitvah in upoštevajoč tretji odstavek 41. člena Zakona o volitvah v državni zbor lahko podajo predloge za imenovanje volilnih odborov Občinski volilni komisiji politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani.
Mestna občina Koper obvešča, da je Regionalni razvojni center Koper z dnem 29.8.2018 objavil JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019 v okviru Regijske štipendijske sheme Obalno-kraške regije.
V septembru se v Mestni občini Koper obeta pester nabor aktivnosti za spodbujanje trajnostne mobilnosti.
Javna razgrnitev je potekala od 21.05.2018 do 21.06.2018, javna obravna pa 06.06.2018.
Prikazanih: 10 / 10