Javna predstavitev načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh


Skladno s Sklepom o sprejetju občinskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, št. 842-3/2020 z dne 23.9.2020, se načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, verzija 1.0, št. 842-3/2020 z dne 23.9.2020, javno predstavi na spletni strani Mestne občine Koper ter v veži upravne stavbe Mestne občine Koper od 24.9.2020 do 26.10.2020.

Za dodatna vprašanja in morebitna pojasnila se lahko zainteresirani v času javne predstavitve načrta obrnejo na naslov Mestna občina Koper, Služba za inšpekcijo, redarstvo, zaščito in reševanje, Oddelek za zaščito in reševanje, Verdijeva 10, 6000 Koper-Capodistria, ali po elektronski pošti CZ@koper.si .