Javni poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev območja Prade (PE 36-P#1, 36-P#2, 36-P#3 in 35-P5#4)