Javni poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev območja Škofije (17-P#1, 17-P#2, 17-P#3 in KC-25-P#)