Javni poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev večjih nezazidanih površin – Žusterna – območje I in A3