Javni razpis za obnovo talne signalizacije na občinskih cestah


POVABILO K ODDAJI PONUDBE

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13, UPB5 v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi obvestila o oddaji naročila  po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, v skladu s 30. Členom, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z zahtevami  razpisne dokumentacije predložijo ponudbe za obnovo talne signalizacije na občinskih cestah.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 9.5.2013 do vključno 9.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

 

 

Župan
Boris Popovič