Javno naročilo za obnovitvena dela na dvorani Bonifika v Kopru


Skladno z 2. odstavkom 80. člena ZJN-2, naročnik ustavlja postopek javnega naročila po odprtem postopku za obnovitvena dela na dvorani Bonifika v Kopru, objavljenega na portalu javnih naročil RS št. JN2676/2013 z dne 8. 3. 2013.

      Župan
Boris Popovič