Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za dopolnitev športno rekreacijskega centra Bonifika in ureditev parkovne poteze do morja