Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja


Številka: 478-1/2015
Datum: 27.03.2015

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/14 – ZDU1I IN 214/15 – ZUUJFO), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednje nepremičnine:

  1. s parc. št. 1824/5 k.o. 2603 Dekani (ID znak 2603-1824/5-0) ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 83 m2. Nepremičnina se nahaja naselju Dekani in se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s cenitvenim poročilom in sicer po izhodiščni vrednosti 3.587,00 EUR
  2. s parc. št. 3528/12 k.o. 2620 Pregara (ID znak 2620-3528/12-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 98m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Pregara. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/14 – ZDU1I IN 214/15 – ZUUJFO) določa izkustveno in znaša 1.960,00 EUR.
  3. s parc. št. 2228/18 k.o. 2606 Semedela (ID znak 2606-2228/18-0) ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 134 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Kampel – Brda. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/14 – ZDU1I IN 214/15 – ZUUJFO) določa izkustveno in znaša 7.370,00 EUR.

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno s 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

MESTNA OBČINA KOPER