Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja


Številka: 478-1/2015
Datum: 20.02.2015

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 5. alineje 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/14 – ZDU1I), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednje nepremičnine:

  1. s parc. št. 3116/15, k.o. 2604 Bertoki (ID znak 2604-3116/15-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 34 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Prade in se prodaja neposredno za potrebe zaokrožitve gradbene parcele, ki je v zasebni lasti. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) določa izkustveno in znaša 2.312,00 EUR.
  2. s parc. št. 3117/16, k.o. 2604 Bertoki (ID znak 2604-3117/16-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 90 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Prade in se prodaja neposredno za potrebe zaokrožitve gradbene parcele, ki je v zasebni lasti. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) določa izkustveno in znaša 6.120,00 EUR.
  3. s parc. št. 1420/4, k.o. 2623 Boršt (ID znak 2623-1420/4-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 62 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Labor in se prodaja neposredno za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) določa izkustveno in znaša 1.984,00 EUR.

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno s 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

MESTNA OBČINA KOPER