Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja


Številka: 478-1/2015
Datum: 06.02.2015

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 5. alineje 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/14 – ZDU1I), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednje nepremičnine:

  1. s parc. št. 871/4, k.o. 2605 Koper (ID znak 2605-871/4-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 102 m2. Nepremičnina se nahaja v centru Kopra in se prodaja neposredno za potrebe zaokrožitve stanovanjske stavbe v neposredni bližini. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) določa izkustveno in znaša 9.180,00 EUR.
  2. s parc. št. 871/5, k.o. 2605 Koper (ID znak 2605-871/5-0), ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče v izmeri 52 m2. Nepremičnina se nahaja v centru Kopra in se prodaja neposredno za potrebe zaokrožitve stanovanjske stavbe v neposredni bližini. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) določa izkustveno in znaša 4.140,00 EUR.
  3. s parc. št. 22/65, k.o. 2614 Kubed (ID znak 2614-22/65-0) in s parc. št. 22/66 k.o. 2614 Kubed (ID znak 2614-22/66-0) , ki v naravi predstavljata funkcionalno zemljišče v izmeri 136 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Kubed in se prodajata za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) določa izkustveno in znaša 4.352,00 EUR.
  4. s parc. št. 2193/3, k.o. 2611 Marezige (ID znak 2611-2193/3-0) in s parc. št. 2192 k.o. 2611 Marezige (ID znak 2611-2192/0-0) , ki v naravi predstavljata funkcionalno zemljišče v izmeri 350 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Marezige in se prodajata za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) določa izkustveno in znaša 10.500,00 EUR.
  5. s parc. št. 2198 k.o. 2611 Marezige (ID znak 2611-2198/0-0) in s parc. št. 2199 k.o. 2611 Marezige (ID znak 2611-2199/0-0) in s parc. št. 2193/4 k.o. 2611 Marezige (ID znak 2611-2193/4-0) , ki v naravi predstavljajo funkcionalno zemljišče v izmeri 101 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Marezige in se prodajata za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) določa izkustveno in znaša 3.030,00 EUR.

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno s 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

MESTNA OBČINA KOPER