Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja


Številka: 478-1/2014
Datum: 09.01.2015

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 5. alineje 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/14 – ZDU1I), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za prodajo naslednje nepremičnine:

  1. s parc. št. 4622/15, k.o. 2606 Semedela (ID znak 2606-4622/15-0), v izmeri 64 m2 in parc. št. 4622/16, k.o. 2606 Semedela (ID znak 2606-4622/16-0) v izmeri 20 m2. Nepremičnini se nahajata v naselju Manžan. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 – ZDU-1G, 50/2014 in 90/14- ZDU – 1I) določena izkustveno in znaša 4.620,00 EUR;
  2. s parc. št. 778/0, k.o. 2619 Sočerga (ID znak 2619-778/0-0), v izmeri 38 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Sočerga in se prodaja za potrebe zaokrožitve gradbene parcele. Izhodiščna vrednost nepremičnine je skladno z 2. odstavkom 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) določa izkustveno in znaša 570,00 EUR.

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno s 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

MESTNA OBČINA KOPER