Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja


Datum: 25.5.2018

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018), objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

1. Številka: 478-135/2014

S parc. št. 896/6 k.o. 2617 Hrastovlje (ID znak: parcela 2617 896/6), v izmeri 200 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Hrastovlje. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 9.200,00 EUR.

2. Številka: 478-650/2006

S parc. št. 1723/81 k.o. 2595 Škofije (ID znak: parcela 2595 1723/81), v izmeri 268 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Sp. Škofije. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 14.403,00 EUR.

S parc. št. 1656/30 k.o. 2595 Škofije (ID znak: parcela 2595 1656/30), v izmeri 56 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Sp. Škofije. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 2.682,00 EUR.

3. Številka: 478-639/2017

S parc. št. 2595/1 k.o. 2612 Sv. Anton (ID znak: parcela 2612 2595/1), v izmeri 85 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Cerej. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 5.015,00 EUR.

S parc. št. 2595/4 k.o. 2612 Sv. Anton (ID znak: parcela 2612 2595/4), v izmeri 87 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Cerej. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 5.133,00 EUR.

4. Številka: 478-62/2017

Posamezni del stavbe označen z ID znakom 2605-705-5 in posamezni del stavbe označen z ID znakom 2605-705-8. Prodaja se solastniški delež do 3777/10000. Nepremičnini, predprostor in stopnišče se nahajata v večstanovanjski stavbi v Kopru, Čevljarska ulica 14. Izhodiščna vrednost solastniškega deleža nepremičnine znaša 7.237,94 EUR.

5. Številka: 478-645/2017

Posamezni del stavbe označen z ID znakom 2605-705-5, posamezni del stavbe označen z ID znakom 2605-705-8 in posamezni del stavbe označen z ID znakom 2605-705-11. Prodaja se solastniški delež do 3777/10000. Nepremičnine, predprostor, stopnišče in podstrešje se nahajajo v večstanovanjski stavbi v Kopru, Čevljarska ulica 14. Izhodiščna vrednost solastniškega deleža nepremičnine znaša 19.338,88 EUR.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER