Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja


Datum: 16.02.2018

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavlja

 

NAMERE O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

1. Številka: 478-249/2016

S parc. št. 3885/9 k.o. 2604 Bertoki (ID znak: parcela 2604 3885/9), v izmeri 155 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Koper. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 11.120,00 EUR.

2. Številka: 478-333/2017

S parc. št. 384/27 k.o. 2595 Škofije (ID znak: parcela 2595 384/27), v izmeri 228 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Sp. Škofije. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 10.369,00 EUR.

3. Številka: 478-318/2016

S parc. št. 468/572 k.o. 2606 Semedela (ID znak: parcela 2606 468/572), v izmeri 50 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Koper – Olmo. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 3.500,00 EUR.

S parc. št. 468/573 k.o. 2606 Semedela (ID znak: parcela 2606 468/573), v izmeri 29 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Koper – Olmo. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 2.030,00 EUR.

S parc. št. 468/574 k.o. 2606 Semedela (ID znak: parcela 2606 468/574), v izmeri 26 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Koper – Olmo. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 1.820,00 EUR.

S parc. št. 468/575 k.o. 2606 Semedela (ID znak: parcela 2606 468/575), v izmeri 22 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Koper – Olmo. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 1.540,00 EUR.

S parc. št. 468/576 k.o. 2606 Semedela (ID znak: parcela 2606 468/576), v izmeri 18 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Koper – Olmo. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 1.260,00 EUR.

S parc. št. 468/577 k.o. 2606 Semedela (ID znak: parcela 2606 468/577), v izmeri 13 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Koper – Olmo. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 910,00 EUR.

S parc. št. 468/578 k.o. 2606 Semedela (ID znak: parcela 2606 468/578), v izmeri 13 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Koper – Olmo. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 910,00 EUR.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER