Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja

Datum: 18.5.2018

 

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

1. Številka: 478 – 563/2017

S parc. št. 528/6, k.o. Koper (ID znak: parcela 2605 528/6), v izmeri 31 m2. Nepremičnina se nahaja v centru Kopra. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 3.410,00 EUR.

2. Številka: 478 – 337/2017

S parc. št. 528/5, k.o. Koper (ID znak: parcela 2605 528/5), v izmeri 31 m2. Nepremičnina se nahaja v centru Kopra. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 3.410,00 EUR.

3. Številka: 478 – 259/2017

S parc. št. 528/4, k.o. Koper (ID znak: parcela 2605 528/4), v izmeri 52 m2. Nepremičnina se nahaja v centru Kopra. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 5.720,00 EUR.

4. Številka: 478 – 359/2017

S parc. št. 1165/4, k.o. Koper (ID znak: parcela 2605 1165/4), v izmeri 24 m2. Nepremičnina se nahaja v centru Kopra. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 2.640,00 EUR.

5. Številka: 478 – 641/2017

S parc. št. 1165/5, k.o. Koper (ID znak: parcela 2605 1165/5), v izmeri 18 m2. Nepremičnina se nahaja v centru Kopra. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 1.980,00 EUR.

S parc. št. 1165/6, k.o. Koper (ID znak: parcela 2605 1165/6), v izmeri 21 m2. Nepremičnina se nahaja v centru Kopra. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 2.310,00 EUR.

6. Številka: 478-28/2017

S parc. št. 3015/7, k.o. Semedela (ID znak: parcela 2606 3015/7), v izmeri 89 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Stara Šalara. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 2.919,00 EUR.

7. Številka: 478-644/2017

S parc. št. 1666, k.o. Sv. Anton (ID znak: parcela 2612 1666), v izmeri 76 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Dvori. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 3.420,00 EUR.

 

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER