NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA (22.03.2019)


 

Datum: 22.03.2019

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 1. Številka: 478-151/2019

S parc. št. 1239/15 k.o. 2592 Jernej (ID znak: parcela 2592 1239/15), v izmeri 340 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Kolomban. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 19.720,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-559/2018

S parc. št. 3786, k.o. 2616 Podpeč (ID znak: parcela 2616 3786), v izmeri 341 m2. Prodaja se solastniški delež do 1/3. Meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na območju za promet in zveze v naselju Podpeč. Za navedeno nepremičnino je v teku vknjižba lastninske pravice s strani Mestne občine Koper. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena solastniškega deleža na nepremičnini znaša 2.500,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-628/2017

S parc. št. 2706/2, k.o. 2624 Koštabona (ID znak: parcela 2624 2706/2), v izmeri 51 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na območju razložene in razpršene poselitve, na območju Koštabone. Za navedeno nepremičnino je v teku vknjižba lastninske pravice s strani Mestne občine Koper. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 2.040,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-12/2015

S parc. št. 2204, k.o. 2611 Marezige (ID znak: parcela 2611 2204), v izmeri 151 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na območju izvenmestnih naselij namenjenih za mešano urbano rabo, v naselju Babiči. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 4.530,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-553/2017

S parc. št. 313/2, k.o. 2597 Osp (ID znak: parcela 2597 313/2), v izmeri 177 m2. Prodaja se solastniški delež do 9/20. Meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na območju izvenmestnih naselij namenjenih za mešano urbano rabo v naselju Ospu. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena solastniškega deleža na nepremičnini znaša 2.630,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-259/2017

S parc. št. 528/4 k.o.2605 Koper (ID znak: parcela 2605 528/4), v izmeri 52 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti v centru Kopra. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 5.720,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-563/2017

S parc. št. 528/2, k.o.2605 Koper (ID znak: parcela 2605 528/2), v izmeri 14 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti v centru Kopra. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.540,00 EUR brez 22% DDV.

 

S parc. št. 528/6, k.o. 2605 Koper (ID znak: parcela 2605 528/6), v izmeri 31 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti v centru Kopra. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 3.410,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-188/2018

S parc. št. 3200/10, k.o. 2611 Marezige (ID znak: parcela 2611 3200/10), v izmeri 90 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na območju izvenmestnih naselij namenjenih za mešano urbano rabo v naselju Marezige. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 2.790,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-355/2013 in 478-370/2012

S parc. št. 257/1, k.o. 2597 Osp (ID znak: parcela 2597 257/1), v izmeri 70 m2, meje nepremičnine niso urejene. Nepremičnina se nahaja na območju izvenmestnih naselij, namenjenih za mešano urbano rabo. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.400,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-759/2007

S parc. št. 388/11, k.o. 2595 Škofije (ID znak: parcela 2595 388/11), v izmeri 176 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja v naselju Sp. Škofije. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 10.032,00 EUR brez 22% DDV.

 

S parc. št. 388/12, k.o. 2595 Škofije (ID znak: parcela 2595 388/12), v izmeri 61 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja v naselju Sp. Škofije. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 3.477,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-545/2018

S parc. št. 152/39, k.o. 2595 Škofije (ID znak: parcela 2595 152/39), v izmeri 121 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za mešano urbano rabo v zaselku Noveli. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 8.591,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-230/2018

S parc. št. 151/20, k.o. 2595 Škofije (ID znak: parcela 2595 151/20), v izmeri 189 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za mešano urbano rabo v zaselku Noveli. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 13.419,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-82/2009

S parc. št. 2430/8, k.o. 2612 Sv. Anton (ID znak: parcela 2612 2430/8), v izmeri 59 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za mešano urbano rabo v naselju Sv. Anton – Turki. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 3.422,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-844/2009

S parc. št. 4912/1, k.o. 2619 Sočerga (ID znak: parcela 2619 4912/1), v izmeri 49 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za mešano urbano rabo v naselju Lukini. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.568,00 EUR brez 22% DDV.

 

S parc. št. 4912/4, k.o. 2619 Sočerga (ID znak: parcela 2619 4912/4), v izmeri 28 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za mešano urbano rabo v naselju Lukini. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 896,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-359/2018

S parc. št. 4912/2, k.o. 2619 Sočerga (ID znak: parcela 2619 4912/2), v izmeri 54 m2, meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za mešano urbano rabo v naselju Lukini. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 1.728,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-210/2018

S parc. št. *68/2, k.o. 2595 Škofije (ID znak: parcela 2595 *68/2), v izmeri 70 m2. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, naselje Spodnje Škofije. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da pri tej nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 4.550,00 EUR brez 22% DDV.

 

 1. Številka: 478-565/2018

S parc. št. 6410/32, k.o. 2606 Semedela (ID znak: parcela 2606 6410/32), v skupni izmeri 177 m2, meje nepremičnine so urejene. Prodaja se zemljišče, dvorišče s parc. številka 6410/32 k.o. Semedela v izmeri 105 m2. Stanovanjska stavba s parc. štev. 6410/32 k.o. Semedela je v zasebni lasti. Nepremičnina se nahaja na ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, naselje Šalara. Z navedeno nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnine izhaja, da je pri tej nepremičnini vknjižena neprava stvarna služnost v korist Gratel, d.o.o.. Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 7.256,55 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

 

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 11.04.2019, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

 

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja;
 • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

 

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

 

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

 

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) ali osebno: pri referentki Hajdeji Lipolt Veljić na tel. št. 05-6646-280 (za namero pod zap. št. 1), Andreji Knez Babič na tel. št. 05-6646-284 (za namero pod zap. št. 2 do 9), Barbari Božič na tel. št. 05-6646-315 (za namero pod zap. št. 10 do 15), Eleonori Benčič na tel. št. 05-6646-290 (za namero pod zap. št. 16 in 17).

 

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

 

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER