Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičninskega premoženja


Datum: 15.9.2017

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavlja

NAMERE O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 1. Številka: 478-188/2016

S parc. št. 3542/9 k.o. 2604 Bertoki (ID znak: parcela 2604 3542/9), v izmeri 113 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Škocjan. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 6.441,00 EUR.

2. Številka: 478-357/2015

S parc. št. 3037/11 k.o. 2600 Črni Kal (ID znak: parcela 2600 3037/11), v izmeri 24 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Črni Kal. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 792,00 EUR.

3. Številka 478-437/2017

S parc. št. 1090/4 k.o. 2590 Hribi (ID znak: parcela 2590 1090/4), v izmeri 47 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Kolomban. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 3.172,50 EUR.

 4. Številka 478-137/2015

S parc. št. 2150/14 k.o. 2623 Boršt (ID znak: parcela 2623 2150/14), v izmeri 71 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Boršt. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 2.343,00 EUR.

5. Številka 478-709/2009

S parc. št. 2149/5 k.o. 2623 Boršt (ID znak: parcela 2623 2149/5), v izmeri 133 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Boršt. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 4.389,00 EUR.

S parc. št. 2150/10 k.o. 2623 Boršt (ID znak: parcela 2623 2150/10), v izmeri 158 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Boršt. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 5.214,00 EUR.

S parc. št. 2150/12 k.o. 2623 Boršt (ID znak: parcela 2623 2150/12), v izmeri 61 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Boršt. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 2.013,00 EUR.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER