Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičninskega premoženja


Datum: 25.8.2017

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 23. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) objavlja

NAMERE O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

1. Številka: 478-401/2015

S parc. št. 3822/7 k.o. 2614 Kubed (ID znak: parcela 2614 3822/7), v izmeri 53 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Gračišče. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 2.385,00 EUR.

2. Številka: 478-69/2017

S parc. št. 543/7 k.o. 2617 Hrastovlje (ID znak: parcela 2617 543/7), v izmeri 124 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Hrastovlje. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 3.968,00 EUR.

S parc. št. 543/8 k.o. 2617 Hrastovlje (ID znak: parcela 2617 543/8), v izmeri 151 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Hrastovlje. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 4.832,00 EUR.

S parc. št. 543/9 k.o. 2617 Hrastovlje (ID znak: parcela 2617 543/9), v izmeri 226 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Hrastovlje. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 7.232,00 EUR.

S parc. št. 543/14 k.o. 2617 Hrastovlje (ID znak: parcela 2617 543/14), v izmeri 252 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Hrastovlje. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 8.064,00 EUR.

3. Številka: 478-313/2008

S parc. št. 839/26 k.o. 2604 Bertoki (ID znak: parcela 2604 839/26), v izmeri 163 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Bertoki. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 6.790,00 EUR.

4. Številka: 478-542/2009

S parc. št. 1348/3 k.o. 2604 Bertoki (ID znak: parcela 2604 1348/3), v izmeri 197 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Prade. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 8.007,00 EUR.

5. Številka: 478-377/2009

S parc. št. 1348/4 k.o. 2604 Bertoki (ID znak: parcela 2604 1348/4), v izmeri 77 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Prade. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 3.157,00 EUR.

6. Številka: 478-58/2017

S parc. št. 805/35 k.o. 2595 Škofije (ID znak: parcela 2595 805/35), v izmeri 160 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Zg. Škofije. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 9.600,00 EUR.

7. Številka: 478-257/2016

S parc. št. 1077/3 k.o. 2608 Šmarje (ID znak: parcela 2608 1077/3), v izmeri 41 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Šmarje. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 2.050,00 EUR.

S parc. št. 1077/4 k.o. 2608 Šmarje (ID znak: parcela 2608 1077/4), v izmeri 41 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Šmarje. Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 2.050,00 EUR.

Navedene izhodiščne vrednosti nepremičnin ne vsebujejo 22% DDV oz. 2% davka na promet z nepremičninami.

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

MESTNA OBČINA KOPER