Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji premičnega premoženja


Številka: 023-18/2019 -2

 

 

Na podlagi 52. in 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 11/2018, ZSPDSLS-1) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Mestna občina Koper, Verdijeva 10, Koper, objavlja

 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

O PRODAJI PREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

Predmet prodaje v prvem sklopu so vozila v lasti Mestne občine Koper. Izklicna cena posameznega vozila je, kot določa 36. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti), določena izkustveno, upoštevajoč sistem Eurotax in za vozila pod točkami od 8 do 11 na podlagi cenitve.

 

Motorna vozila, ki so predmet prodaje, so naslednja:

 

1. VW Caddy Life 1.9 TDI DSG

 • št. šasije 2ZZZ2KZ9X090861
 • prva registracija 9.2009
 • število prevoženih kilometrov 270.578
 • Inventarna številka: 0170066
 • Vozilo je nevozno
 • Izklicna cena: 1488,20

 

2. VW Caddy Life 1.9 TDI DSG

 • št. šasije 2ZZZ2KZ9X091261
 • prva registracija 10.2009
 • število prevoženih kilometrov 230.736
 • Inventarna številka: 0170065
 • Izklicna cena: 4162,90

 

3. CITROEN C3 1.4 HDi SX Pack

 • št. šasije VF7FC8HZC29007061
 • prva registracija 10.2007
 • število prevoženih kilometrov 111.549
 • Inventarna številka: 0170059
 • Izklicna cena: 1276,90

 

4. CITROEN C3 1.4 HDi SX Pack

 • št. šasije VF7FC8HZC29019187
 • prva registracija 11.2007
 • število prevoženih kilometrov 111.549
 • Inventarna številka: 0170062
 • Izklicna cena:1287,40

 

5. CITROEN C3 1.4 HDi SX Pack,

 • št. šasije VF7FC8HZC29020174
 • prva registracija 11.2007
 • število prevoženih kilometrov 102.832
 • Inventarna številka: 0170060
 • Izklicna cena: 1297,20

 

6. CITROEN C3 1.4 HDi SX Pack

 • št. šasije VF7FC8HZC29022334
 • prva registracija 11.2007
 • število prevoženih kilometrov 114.923
 • Inventarna številka: 0170061
 • Izklicna cena: 1283,90

 

7. CLIO 1.2 EXSPRESSION

 • št. šasije VF18805CF28822980
 • prva registracija 6.2003
 • število prevoženih kilometrov 165.675
 • Inventarna številka: 0170047
 • Izklicna cena: 476,80
 • Razbito zadnje desno steklo

 

8. CITROEN C3 1.4 HDi SX Pack

 • št. šasije: VF7FC8HZC29022335
 • prva registracija: 11.12.2007
 • število prevoženih kilometrov: 123725
 • Inventarna številka: 0170063
 • Izklicna cena: 1559,90

 

9. PIAGGIO MP3 300 LT HYBRID

 • št. šasije: ZAPM7210000001216
 • prva registracija: 2011
 • število prevoženih kilometrov: 2000
 • Inventarna številka:
 • Izklicna cena: 500,00 EUR
 • Opomba: vozilo ima električno okvaro in ne delujoč akumulator, primeren je za rezervne dele

 

10. PIAGGIO MP3 250RL

 • št. šasije: ZAPM4720100001117
 • prva registracija: 2008
 • število prevoženih kilometrov: 3295
 • Inventarna številka:
 • Izklicna cena: 600,00 EUR

 

11. GILERA RUNNER 50

 • št. šasije: ZAPC3620000011300
 • prva registracija: 2003
 • število prevoženih kilometrov: 3027
 • Inventarna številka:
 • Izklicna cena: 300,00 EUR

 

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 29.11.2019, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

 

Predmet prodaje je posamezna premičnina – vozilo.

 

Ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

 • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
 • številko in datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji premičnega premoženja;
 • navedbo vozila ter ponujeno vrednost brez davka.

 

Neposredna pogodba o prodaji bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

 

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto.

 

Morebitna vprašanja v zvezi s postopkom ponudniki pošljejo na e-naslov: alenka.plahuta@koper.si .

Vprašanja v zvezi s posameznim vozilom oziroma ogled posameznega vozila je možen po predhodnem dogovoru z odgovorno osebo za vzdrževanje vozil na naslov: vzdrzevanje.vozil@koper.si

 

Motorna vozila bodo prodana po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

 

 

 

                                                                                               MESTNA OBČINA KOPER