NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI PREMIČNEGA PREMOŽENJA (ZAPUŠČENA VOZILA)


Številka: 023-4/2019 -3

Datum: 05. 04. 2019

 

Na podlagi 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 11/2018, ZSPDSLS-1), 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014, v nadaljevanju Uredba), Mestna občina Koper objavlja

 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

O PRODAJI PREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

SKLOP: »ZAPUŠČENA VOZILA«

 

Predmet pravnega pregleda so premičnine – motorna vozila, ki so na podlagi Odloka o ravnanju z opuščenimi vozili in drugimi opuščenimi predmeti (Uradne objave št. 8/97, spremembe: uradne objave št. 39/98 in 6/02) prešli v last Mestne občine Koper:

 

Izklicna cena posameznega vozila je, upoštevajoč določilo 36. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti), določena izkustveno.

 

 

Zap. št. ZNAMKA TIP VOZILA REGISTRSKA ŠTEVILKA LAST MO Koper CENA €
1. RENAULT Clio (siva)

38004514/2018

/ 23.07.2018 30
2. VOLKSWAGEN Sharan (bela)

350025212018

GO TRAVEL 13.08.2018 80
3. MAZDA 626 (temno modra)

34004660/2018

/ 06.09.2018 70
4. RENAULT TWINGO (rumena)

35002503/2018

/ 18.05.2018 40
5. MERCEDES C-180 (srebrna)

44003598/20107

/ 12.06.2018 70
6. MERCEDES – Tovorno vozilo 814 (moder)

37001078/2015

/ 12.06.2018 150
7. JAGUAR S.Type (črna) 44004910/2018 KP SE-045

(preizkusna)

17.10.2018 140
8. RENAULT Twingo (modra) 44004405/2018 KP 78-26E 04.09.2018 30
9. CITROEN Saxo (modra)

35002522/2018

KP NM-389 26.07.2018 40
10. FIAT Uno (bordo rdeča)

44004795(2018

/ 10.09.2018 30
11. PEUGEOT 206 (srebrna) 34004362/2018 KP NC-636 04.09.2018 40
12. AUDI A-3 (srebrne barve)

58001195/2018

/ 27.11.2018 70
13. RENAULT R-5 (srebrne barve)

44004160/2018

KPNF-489 19.11.2018 30
14. BMW 525 (metalno siva)

34003778/2017

/ 19.11.2018 60
15. FIAT Brava (modra)

44003912/2017

/ 20.11.2018 20
16. VOLKSWAGEN Polo (rdeča)

44004592/2018

LJ AM-402 22.11.2018 40
17. CITROEN Saxo (modra)

44003911/17

/ 22.11.2018 20
18. HYUNDAI Accent (srebrna)

44004152/2018

CM 965 RF 19.11.2018 30
19 PEUGEOT 106 (rdeča)

44003618/2018

KP B87-60P 19.11.2018 30
20. RENAULT Espace (črna)

34004655/2018

/ 23.11.2018 40
21. SEAT Ibiza (modra)

34004264/2017

/ 19.11.2018 20
22. HYUNDAI Coupe (rdeča)

35002504/2018

KP NH-162 19.11.2018 40
23. RENAULT R-19 (modra)

38004000/2018

KP V7-017 23.11.2018 50
24. CITROEN Xsara (vinsko rdeča) 57002165/2018 / 19.12.2018 40
25. CITROEN Xsara (zelena)

38004512/2018

KP RH-875 23.11.2018 50
26. CITROEN Saxo (bela) 44004806/2018 / 05.12.2’18 30
27. RENAULT Megane, Coupe 1.6 (rumena) 44003913/2918 / 09.11.2018 30
28. OPEL 2000 Edition (zelena) 46001507/2018 BK 610 TK 14.01.2019 30
29. OPEL Vectra (siva) 44004217/2018 / 14.01.2019 50
30. CITROEN ZX (črna) 44004802/2018 / 15.01.2019 30
31. VOLKSWAGEN Golf (siva) 38004864/2018 / 15.02.2019 30
32. RENAULT Clio (bela) 54004527/2019 / 15.02.2019 40
33. FORD Fiesta (rdeča) 57002701/2018 / 15.02.2019 30
34. MERCEDES BENZ E (srebrna) 47003629/2018 / 15.02.2019 40
35. RENAULT R-5 (bela) 44003614/2017 / 15.02.2019 30
36. RENAULT TWINGO (bela)

46001531/2018

KP SL-807 28.02.2019 40
37. HYUNDAI COUPE(modra)

44004590/2019

BP 122 NZ 14.03.2018 60
38. FIAT FIORINO (bela)

58001196/2018

/ 14.03.2018 50
Skupna cena vozil brez DDV: 1750

 

 

 

Predmet prodaje je ves sklop v celoti (vsa zapuščena vozila). Skupna vrednost zapuščenih vozil znaša 1750,00 EUR (brez DDV).

 

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik oziroma prevzemnik izrabljenih (zapuščenih) vozil:

  • Obrat za razstavljanje izrabljenih vozil mora imeti okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov po postopkih R12 in R13 (izdano s strani Agencije Republike Slovenije za okolje)
  • Obrat za razstavljanje izrabljenih vozil mora biti glede na Uredbo o izrabljenih vozilih (Uradni list RS, št. 32/11, 45/11 in 26/12) vključen v skupni načrt ravnanja z izrabljenimi vozili
  • Vozila se morajo uničiti skladno z veljavno zakonodajo
  • Upravljavec obrata za razstavljanje izrabljenih vozil mora izdati potrdilo o uničenju izrabljenega vozila
  • Upravljavec obrata za razstavljanje izrabljenih vozil mora za izdajo potrdila o uničenju vozila uporabiti informacijski sistem o ravnanju z izrabljenimi vozili iz 42. člena Uredbe o izrabljenih vozilih (Uradni list RS, št. 32/11, 45/11 in 26/12)
  • Rok za oddajo ponudbe je 26.04.2019

 

Mestna občina Koper prodaja premičnine – zapuščena vozila po metodi neposredne pogodbe. V primeru več ponudnikov se pred sklenitvijo neposredne pogodbe opravijo pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Rok za oddajo ponudbe je 26. 04. 2019

 

Za dodatne informacije o zapuščenih vozilih se lahko obrnete na Občinski inšpektorat Mestne občine Koper, Peter Donaval: tel. 05 6646343, e-naslov: peter.donaval@koper.si

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

 

 

MESTNA OBČINA KOPER