Namera o ustanovitvi stvarne služnosti


Datum: 19.5.2017

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 31. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) objavlja

NAMERO O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI

  1. Številka: 478-245/2017

Na nepremičnini z ID znakom:

parcela 2595 444/22 (k.o. Škofije) za postavitev, upravljanje in vzdrževanje TK kabelske kanalizacije v dolžini 40m, širini 0,2m, v površini 8m2 in postavitev kabelskega jaška v površini 1m2,

parcela 2595 1723/77 (k.o. Škofije) za postavitev, upravljanje in vzdrževanje TK kabelske kanalizacije v dolžini 64m, širini 0,2m, v površini 12,8m2 in postavitev pomožnega kabelskega jaška v površini 1m2,

parcela 2595 1123/73 (k.o. Škofije) za postavitev, upravljanje in vzdrževanje TK kabelske kanalizacije v dolžini 7m, širini 0,2m, v površini 1,4 m2,

vse na območju Škofije – mejni prehod v korist Telekoma Slovenije d.d. (Priloga 1).

2. Številka: 478-244/2017

Na nepremičnini z ID znakom:

parcela 2604 2452 (k.o. Bertoki) za postavitev, upravljanje in vzdrževanje TK kabelske kanalizacije v dolžini 69m, širini 0,2m, v površini 13,8m2 in postavitev pomožnega kabelskega jaška v površini 1m2,

parcela 2604 2453/8 (k.o. Bertoki) za postavitev, upravljanje in vzdrževanje TK kabelske kanalizacije v dolžini 12m, širini 0,2m, v površini 2,4m2

parcela 2604 2113/3 (k.o. Bertoki) za postavitev, upravljanje in vzdrževanje TK kabelske kanalizacije v dolžini 30m, širini 0,2m, v površini 6 m2 in postavitev pomožnega kabelskega jaška v površini 1m2,

parcela 2604 2185/1 (k.o. Bertoki) za postavitev, upravljanje in vzdrževanje TK kabelske kanalizacije v dolžini 210m, širini 0,2m, v površini 42m2, postavitev kabelskega jaška v površini 1m2 in postavitev dveh pomožnih kabelskih jaškov v površini 2m2,

parcela 2604 2243 (k.o. Bertoki) za postavitev, upravljanje in vzdrževanje TK kabelske kanalizacije v dolžini 20m, širini 0,2m, v površini 4m2 in postavitev pomožnega kabelskega jaška v površini 1m2,

parcela 2604 2127/2 (k.o. Bertoki) za postavitev, upravljanje in vzdrževanje TK kabelske kanalizacije v dolžini 2m, širini 0,2m, v površini 0,4m2 in postavitev pomožnega kabelskega jaška v površini 1m2.

vse na območju Pobegi – Farančan v korist Telekoma Slovenije d.d. (Priloga 2).

Neposredna pogodba o ustanovitvi služnosti bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek ustanovitve služnosti, ne da bi za to navedla razloge.

MESTNA OBČINA KOPER