Namera o ustanovitvi stvarne služnosti


Datum: 15.12.2017

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 31. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) objavlja

NAMERO O USTANOVITVI STVARNE SLUŽNOSTI

1. Številka: 478-605/2017

Na nepremičnini z ID znakom: parcela 2607 *103/1, k.o. Gažon, v dolžini 9m, širini 3,5m, za hojo in vožnjo z vsemi prevoznimi sredstvi

v korist vsakokratnega lastnika nepremičnin s parcelno št. *103/3, k.o. Gažon (Priloga 1).

2. Številka: 478-595/2017

Na nepremičnini z ID znakom: parcela 2612 2435/4, k.o. Sveti Anton, v širini 3,5m in dolžini 50m, v površini 175m2 in parcela 2612 2432/9, k.o. Sveti Anton v širini 3,5m in dolžini 120m, v površini 420m2 za hojo in vožnjo z vsemi prevozni sredstvi v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine s parc. št. 2438 k.o. Sveti Anton (Priloga 2).

3. Številka: 478-606/2017

Na nepremičnini z ID znakom: parcela 2612 313/92, k.o. Sveti Anton v širini3m in dolžini 11,3m, v površini 34m2 za hojo in vožnjo z vsemi prevozni sredstvi v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine s parc. št. 3602, 3791 in 3795, vse k.o. Sveti Anton (Priloga 3).

Neposredna pogodba o ustanovitvi služnosti bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek ustanovitve služnosti, ne da bi za to navedla razloge.

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER