Popravek k nameri o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja


Datum: 11.12.2018

POPRAVEK NAMERE O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA Z DNE 23.11.2018

Mestna občina Koper objavlja popravek namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja, št. 478-71/2017 pod zap. št. 4,  pri parc. št. 2949/3, k.o. Sv. Anton (ID znak: parcela 2612 2949/3) zaradi tipkarske napake: »Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 3.660,00 EUR brez 22% DDV.«

                                                                                           MESTNA OBČINA KOPER