POPRAVEK NAMERE O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA (Z DNE 05.04.2019)


POPRAVEK NAMERE O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA Z DNE 05.04.2019

 

Mestna občina Koper objavlja popravek namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja, št. 478-371/2019 pod zap. št. 1,  pri parc. št. 3236/2, k.o. Bertoki (ID znak: parcela 2604 3236/2) zaradi nepravilne navedbe obračuna DDV v 2. odstavku namere, ki se pravilno glasi: »Davek na dodano vrednost se obračuna skladno z 2. alinejo 2. točke 44. člena Zakona o davku na dodatno vrednost (ZDDV-1).«

 

                                                                                                      MESTNA OBČINA KOPER