Popravek namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja z dne 25.10.2019


POPRAVEK NAMERE O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA Z DNE 25.10.2019

 

 

Mestna občina Koper objavlja popravek namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičnega premoženja, št. 478-183/2006 pod zap. št. 1,  pri parc. št. 2258/3, k.o. Hribi (ID znak: parcela 2590 2258/3) zaradi nepravilne navedbe vrednosti nepremičnine. Zadnji stavek pod zap. št. 1 se pravilno glasi: »Najnižja ponudbena cena nepremičnine znaša 7.327,32 EUR brez 22% DDV.«

 

 

            MESTNA OBČINA KOPER