Popravek namere o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnem premoženju z dne 9. 8. 2019


Mestna občina Koper objavlja popravek namere o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stavbne pravice na nepremičnem premoženju št. 478-354/2019 z dne 9.8.2019 in sicer v 2. odstavku se naziv transformatorske postaje popravi tako, da se »TP Lovran« zamenja za pravilno »TP Truške«.

 

 

            MESTNA OBČINA KOPER