Sprememba Javnega razpisa za dodelitev štipendij študentom za študijsko leto 2019/2020, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 21/2020 z dne 13.3.2020.


V javnem razpisu za dodelitev štipendij študentom za študijsko leto 2019/2020, se spremeni rok za oddajo prijave, zato se drugi odstavek 4. točke javnega razpisa spremeni, tako, da se glasi:

»Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 24. aprila 2020 na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper (pritličje desno), in sicer v času uradnih ur.« Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.