Za občana

Mestna občina Koper
Verdijeva ulica 10
6000 Koper – Capodistria SI
T  +386 (0) 5 664 61 00
F: +386 (0) 5 627 16 02

E:
obcina@koper.si
MS: 5874424
ID za DDV: SI40016803
Podračun proračuna SI56 0125 0010 0005 794

Vplačilni račun za plačilo denarnih kazni SI56 0125 0450 0566 867
Vplačilni račun za plačilo upravnih taks za dokumente iz upravnih dejanj SI56 0125 0450 0309 138
Vplačilni račun za plačilo upravnih taks s področja prometa in zvez SI56 0125 0450 0355 116

Navodilo za plačevanje upravnih taks ob oddaji vlog in zahtevkov

 

Na podlagi Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07, 31/08, 35/09, 58/10 in 101/10) so za zagotavljanje splošnih informacij o upravnih storitvah in drugih storitvah imenovani naslednji javni uslužbenci:

1.      Svetovalec za pomoč strankam – Anuška Petrovački, tel. 05/6646-201, elektronska pošta: anuska.petrovacki@koper.si, Sprejemno-informacijska pisarna (Verdijeva ulica 10, Koper)

2.      Za zahtevnejše upravne in druge javne storitve s področja:

  • Kabineta župana: vodja Nina Trampuš, tel. 05/6646-477, elektronska pošta: nina.trampus@koper.si, Kabinet župana (Verdijeva ulica 10, Koper)
  • Urad za družbene dejavnosti: vodja urada Timotej Pirjevec, tel. 05/6646-239, elektronska pošta: timotej.pirjevec@koper.si, Urad za družbene dejavnosti (Verdijeva ulica 10, Koper)
  • Urada za finance in računovodstvo: vodja urada dr. Vilma Milunovič, tel. 05/6646-249, elektronska pošta: vilma.milunovic@koper.si, Urad za finance in računovodstvo (Verdijeva ulica 10, Koper)
  • Urada za prostorski razvoj in nepremičnine: vodja urada Irena Kocjančič, tel. 05/6646-275, elektronska pošta: tajnistvo.UPRN@koper.si , Urad za prostorski razvoj in nepremičnine (Verdijeva ulica 6, Koper)
  • Urada za gospodarske dejavnosti, okolje in promet: vodja urada Raf Klinar, tel. 05/6646-330, elektronska pošta: tajnistvo.UGDOP@koper.si, Urad za gospodarske dejavnosti, okolje in promet (Verdijeva ulica 6, Koper)
  • Službe za investicije: vodja službe Petar Ziraldo, 05/6646-267, elektronska pošta: petar.ziraldo@koper.si, Služba za investicije (Verdijeva ulica 6, Koper)
  • Službe za inšpekcijo, redarstvo, zaščito in reševanje: vodja službe Igor Franca, tel. 05/6100-340, elektronska pošta: tajnistvo.SIRZR@koper.si, Služba za inšpektorat, redarstvo, zaščito in reševanje (Cankarjeva ulica 1, Koper)
  • Službe za občinski svet in krajevne skupnosti: vodja urada Alenka Plahuta, tel. 05/6646-207, elektronska pošta: alenka.plahuta@koper.si, Služba za občinski svet in krajevne skupnosti (Verdijeva ulica 10, Koper)
  • Službe za digitalni razvoj in pisarniško poslovanje: vodja Davor Deranja, tel. 05/6646-482, elektronska pošta davor.deranja@koper.si, Služba za digitalni razvoj in pisarniško poslovanje (Verdijeva ulica 10, Koper)

3.      Odgovorna oseba za posredovanje informacij za medije: