Preglej vse novice

Stališča do pripomb in predlogov dopolnjenega osnutka DPN za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije

Kategorija: Splošno
Datum objave:

Javna razgrnitev je potekala med 05.06.2009 do 10.07.2009, javna obravnava pa 18.06.2009.