Zapri
05. 04. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v kampanji za evropske volitve Preberi več
Zapri
Preglej vse novice

V postopku DLN za drugi tir objavljena stališča do pripomb

Kategorija: Splošno, Urejanje prostora
Datum objave:

Na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor so objavljena stališča do pripomb in predlogov, podanih v okviru javne razgrnitve študije variant/predinvesticijske zasnove in okoljskega poročila, ki je del postopka priprave DPN za spremembe in dopolnitve DLN za drugi tri železniške proge na odseku Divača-Koper. Dokument je objavljen tudi na spletni strani koprske občine.

V času javne razgrnitve (od 13. 10. do 12. 11. 2021) in javnih obravnav študije viariant/predinvesticijske zasnove za spremembe in dopolnitve DLN za II. tir železniške progra Divača-Koper je prispelo več pripomb in predlogov na razgnjeno gradivo, ki sta jih Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja ter Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet skladno z Zakonom o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor preučila skupaj z investitorjem in izdelovalcem državnega prostorskega načrta ter izdelovalci strokovnih podlag in do njih zavzela stališča.

Dokument je javno obljavljen na spletni strani https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/DPN/Javne-razgrnitve/drugi_tir_Divaca_Koper/drugi_tir_divaca_koper_stalisce.pdf, dostopen pa tudi na povezavi.

Na podlagi sprejetih oziroma usklajenih stališč bo izdelovalec smiselno dopolnil idejne rešitve in jih upošteval pri izdelavi predloga DPN.